Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/10105
Title: Гідравлічні пристрої мехатронних систем
Authors: Андренко, Павло Миколайович
Keywords: мехатроніка; гідроапаратура; квазістаціонарність гідродинамічних процесів; мехатронні гідроагрегати; гідродинамічна сила; гідравлічні дроселі; гідророзподільники; електрогідравлічні підсилювачі; електромеханічні перетворювачі; електромагніти
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Андренко П. М. Гідравлічні пристрої мехатронних систем : навч. посібник / П. М. Андренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 188 с.
Abstract: Описані гідромеханічні процеси, які відбуваються в структурних елементах гідравлічних пристроїв мехатронних систем. Наведено рівняння для розрахунку їх характеристик. Розглянуті особливості конструктивного виконання і побудови математичних моделей робочих процесів у гідравлічних пристроях механотронних систем, дано рекомендації щодо розрахунку їх основних параметрів і характеристик. Для студентів які навчаються за напрямом підготовки "Інженерна механіка", може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічного персоналу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/10105
ISBN: 978-617-05-0106-6
Appears in Collections:Кафедра "Деталі машин та гідропневмосистеми"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrenko_Hidravl_pryst_2014.pdf4,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.