Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/10646
Title: Внесок Л. Ф. Ніколаї (1844-1908) у розвиток вітчизняного мостобудування
Authors: Латиш, В. І.
Keywords: мости; конструкції; Російська імперія; інженери; архітектори; bridge is a structure; Nikolay L. F.; bridges; constructions; Russian empire
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Латиш В. І. Внесок Л. Ф. Ніколаї (1844-1908) у розвиток вітчизняного мостобудування / В. І. Латиш // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 30 (1073). – С. 124-133.
Abstract: Мости є одним з самих давніх людських винаходів інженерного характеру. Погодьтеся, що уявити собі сучасне життя без мостів просто неможливо. Мостобудування наших днів – це комплекс заходів, що виконується з використанням новітнього високотехнологічного устаткування досвідченими фахівцями своєї справи. Будівництво мостів у всі часи історії людства визнавалося складною і відповідальною справою. Багато мостів стали справжніми пам’ятниками інженерного і архітектурного мистецтва. Великі мостобудівники користувалися заслуженою шаною і пошаною, починаючи з часів Древнього Риму. Чудовий міст «Золоті ворота» в американському Сан-Франциско, «Тауэр Бридж» в Лондоні, міст Бруклинський у Нью-Йорку, арочний Міст Зітхань у Венеції, готичний Карлов Міст у Празі, Акаси-кайку в Токіо, Босфорський міст в Стамбулі, Міст через затоку Ханчжоувань в Китаї і багато інших знаменитих мостів зробили інженерів, архітекторів і будівельників, що зводили їх, по-справжньому відомими і впізнанними. Мости, що будувалися в різні часи, в різних країнах, в різноманітних стилях і архітектурних напрямах, принесли всесвітню славу і пам’ять вдячних нащадків великим мостобудівникам, що їх будували. У статті висвітлюється життєвий та творчий шлях визначного вітчизняного вченого та інженера-мостобудівника Л. Ф. Ніколаї. Його класичні наукові праці з розрахунку мостових конструкцій стали посібниками для багатьох поколінь проектувальників і будівничих мостів
Bridges are one of the most ancient human inventions of engineering character. you must admit that imagining modern life without bridges is simply impossible. Bridge construction of our days is a complex of measures, executable with the use of the newest highly technological equipment the experienced specialists of the business. Building of bridges at all times history of humanity confessed to difficult and responsible business. Many bridges became the real monuments of engineering and architectural art. Great bridge builders used the deserved honour and respect, since times of Ancient Rome. Gorgeous bridge "Golden Gate" in the U.S. San Francisco, "Tower Bridge" in London, the Brooklyn Bridge in New York, arched Bridge of Sighs in Venice, Gothic Charles Bridge in Prague, Akashi Kaikyo Bridge in Tokyo, the Bosphorus Bridge in Istanbul, Bridge across the Hangzhou Bay in China and many other famous bridges made of engineers, architects and builders to erect them, really well-known and recognizable. Were constructed at different times, in different countries, in different styles and architectural directions bridges, brought worldwide fame and memory of grateful descendants of great bridge builder, to erect them. In the article the vital and creative way of prominent domestic scientist and engineer, bridge builder of L.F. Nikolay. His classic scientific labours from the calculation of bridge constructions became manuals for many generations of designers and building bridges
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/10646
Appears in Collections:Вісник № 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_30_Latysh_Vnesok.pdf666,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.