Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/10678
Title: Аналіз можливістей реплікації світового досвіду формування системи державного фінансового контролю в національне господарство України
Authors: Лісіна, В. Ю.
Keywords: фінансовий контроль; вищій орган фінансового контролю; ефективність фінансового контролю; financial control; higher organ of financial control; efficiency of financial control
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Лісіна В. Ю. Аналіз можливістей реплікації світового досвіду формування системи державного фінансового контролю в національне господарство України / В. Ю. Лісіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 14 (920), т. 2. – С. 140-147.
Abstract: Представлено аналіз основних форм і методів державного фінансового контролю, тенденції його модернізації в сучасному світі. Основної уваги приділено можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні реформ системи державного фінансового контролю.
The analysis of basic forms and methods of state financial control and the modern world tendentions of its modernization is presented. Basic attention is spared to possibility of using the foreign experience in reforming of the state financial checking system
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/10678
Appears in Collections:Вісник № 14 том 2
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_14_2_Lisina_Analiz.pdf377,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.