Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1097
Title: Обробка магнітно-резонансних відкликів
Authors: Калашніков, Володимир Іванович
Хавіна, Інна Петрівна
Keywords: програмування в пакеті DERIVE; ядерно-магнітний резонанс; перетворення Радону; обробка зображень; моделювання рівнянь Блоха; дискретний випадковий вектор
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Калашніков В. І. Обробка магнітно-резонансних відкликів : лабораторний практикум / В. І. Калашніков, І. П. Хавіна. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 99 с.
Abstract: Лабораторний практикум присвячений вивченню технічних та програмних принципів побудови апаратного та програмного забезпечення томографічних систем, які засновані на вимірюванні ядерно-магнітно-резонансних явищ. У лабораторних роботах використовуються пакети Micro-Cap v.7-9 та Derive v.6, які дозволяють виконувати моделювання електронних схем та математичних моделей фізичних об'єктів, реалізовувати спеціальні обчислювальні процедури обробки масивів даних та їхню візуалізацією, розраховувати конфігурацію магнітних полів та ін. Призначено для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1097
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havina_Obrobka_2010.pdf2,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.