Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11042
Title: Особливості визначення витрати та температури продуктів згоряння у димовому тракті доменних повітронагрівачів
Other Titles: Determination features of flow rate and temperature of combustion products in the wastegas pipeline of the hot blast stoves
Authors: Кошельнік, Олександр Вадимович
Заєць, О. М.
Кошельник, Вадим Михайлович
Keywords: відхідні гази; динамічні характеристики; теплоутилізатор; регенератор; hot blast stoves; waste gases; dynamic characteristics; heat exchanger
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кошельнік О. В. Особливості визначення витрати та температури продуктів згоряння у димовому тракті доменних повітронагрівачів / О. В. Кошельнік, О. М. Заєць, В. М. Кошельник // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 50 (956). – С. 133-139.
Abstract: У статті розглянуто питання стосовно можливості утилізації теплоти димових газів, що відходять від доменних повітронагрівачів. На основі математичного моделювання теплових режимів регенератора визначено параметри теплоносіїв. Здійснено розрахунки та аналіз динаміки зміни температури і витрати відхідних газів по довжині димового тракту блоку доменних повітронагрівачів з урахування включення чотирьох апаратів у послідовному режимі
The calculation and analysis of temperature and flow rate of waste gas in sections of the block stoves pipeline were made. The paper shows the possibility of using heat of waste gas of blast stoves
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11042
Appears in Collections:Вісник № 50
Кафедра "Теплотехніка та енергоефективні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_50_Koshelnik_Osoblyvosti.pdf440,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.