Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11192
Title: Комп'ютерне проектування арифметичних нанопристроїв
Other Titles: Computer design of arithmetic nanodevices
Authors: Мельник, О. С.
Козаревич, В. О.
Пилипенко, Р. І.
Keywords: квантові автомати; коміркові автомати; мажоритарні елементи; квантові помножувачі; зона синхронізації; компланарний перетин нанопровідників; мажоритарні інвертори; повні суматори; квантові суматори; quantum automata; cellular automata; majority gate; quantum full adder; quantum multiplier; synchronization zone; nanowire complanar crossing
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Мельник О. С. Комп'ютерне проектування арифметичних нанопристроїв / О. С. Мельник, В. О. Козаревич, Р. І. Пилипенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 39 (1082). – С. 126–134.
Abstract: Квантові коміркові автомати – нанотехнологія, що виникла відносно нещодавно, в якій значення логічних станів відповідають не рівням напруги, як в мікропристроях, а позиціям окремих електронів. Квантові комірки використовуються для конструювання усіх фрагментів наносхем логічних та арифметичних. Робота присвячена комп'ютерному моделюванню дворозрядного унікального арифметико-логічного пристрою на квантових коміркових автоматах, до складу якого входять виключно мажоритарні логічні суматори та інвертори. В роботі виконується моделювання квантових коміркових автоматів з використанням автоматизованої системи проектування QCADesiner.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11192
Appears in Collections:Вісник № 39

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_39_Melnyk_Kompiuterne.pdf3,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.