Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1144
Title: Дидактичні рекомендації до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Теоретична механіка"
Authors: Адашевський, Володимир Михайлович
Морачковський, Олег Костянтинович
Keywords: лекційне заняття; дидактика; дидактичні пропозиції; кінематика; статистика; рух тіла; кінематичні характеристики
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Дидактичні рекомендації до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Теоретична механіка" : для викладачів кафедри теоретичної механіки та студ. бакалаврських напрямів 6.050702 – "Електромеханіка", 6.051003 – "Приладобудування" електромашинобудівного ф-ту / уклад.: В. М. Адашевський, О. К. Морачковський ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 76 с.
Abstract: Дидактичні рекомендації з дисципліни "Теоретична механіка" призначено для викладачів, які виконують навчально-методичну роботу з організації та проведення комп’ютерного практикуму з теоретичної механіки. Надані теоретичні положення і приклади моделювання із застосуванням комп'ютерних технологій, основні інваріантні і коваріантні величини дидактичних одиниць теоретичної механіки: кінематики, статики і динаміки. Дидактичні рекомендації можуть бути корисними викладачам, аспірантам і студентам природничих факультетів університетів та особам, що займаються комп'ютерним моделюванням і розв’язком обчислювальних завдань.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1144
Appears in Collections:Кафедра "Теоретична механіка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2014_Dydaktychni_rekomendatsii.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.