Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11856
Title: Критерій та схема навчання нейромережевої моделі вимірювального датчика
Authors: Коваль, А. О.
Keywords: вимірювальні інформаційні системи; рекурентне рівняння; функція похибки; вимірювальні сигнали; первинний вимірювальний перетворювач; neural network model of the sensor; criterion of learning; training scheme; function of error
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Коваль А. О. Критерій та схема навчання нейромережевої моделі вимірювального датчика / А. О. Коваль // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 68 (974). – С. 94-100.
Abstract: Обгрунтовано використання в якості критерію навчання нейромережевої інверсної моделі вимірювального датчика функцію помилки між бажаним і реальним виходом даної моделі. Розглянута схема навчання нейромережевої моделі датчика в динамічному і статичному режимі
Out and used as a criterion for training the neural network inverse model of the sensor error function between the desired and the actual output of the model. A scheme for training the neural network model of sensor in dynamic and static conditions
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11856
Appears in Collections:Вісник № 68

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_68_Koval_Kryterii.pdf695,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.