Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12115
Title: Семінарське заняття як форма навчання
Other Titles: Seminar as a form of study
Authors: Кузьменко, Олександр Васильович
Решетняк, Наталя Борисівна
Keywords: дидактична теорія; методична підготовка вчителя; педагог; організація навчальної діяльності; пізнавальна самостійність школярів; шкільний семінар; зміст
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кузьменко О. В. Семінарське заняття як форма навчання / О. В. Кузьменко, Н. Б. Решетняк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. - Харків : НТУ "ХПІ", 2011. - Вип. 29 (33). – С. 219-225.
Abstract: В статті здійснюється аналіз дидактичної теорії семінарського заняття. Обґрунтовується доцільність подальшого дослідження педагогічної ефективності цієї форми навчання
The didactic theory of student seminar is analyzed in the paper. The further research on efficiency of this pedagogic method is stipulated
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12115
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2011_29_Kuzmenko_Seminarske.pdf247,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.