Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1224
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Контролінг"
Authors: Міщенко, Володимир Акимович
Долінська, Раїса Григорівна
Парцирна, Алла Леонідівна
Keywords: оперативний контролінг; управлінський облік; вартісно-орієнтоване управління; бюджетування; самоконтролінг; конкурентні переваги
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Контролінг" : для студ. факультету бізнесу і фінансів напрямку підготовки 030601 "Менеджмент" денної і заочної форм навч. / уклад. В. А. Міщенко, Р. Г. Долінська, А. Л. Парцирна. - Харків : НТУ "ХПІ", 2013. - 88 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для студентів четвертого курсу напрямку підготовки 030601 "Менеджмент" (бакалаври), що за навчальною програмою опановують упродовж сьомого семестру на заняттях з практики загальну концепцію, базові інструменти і методи контролінгу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1224
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2013_Kontrolinh.pdf527,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.