Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12579
Title: Методика визначення економічної ефектиновсті капітальних вкладень, які здійснюються за бюджетні кошти відповідно до комплексної програми будівництва вітроенергетичних станцій (ВЕС) (методика БКВ)
Authors: Кременчутська, Любов Олексіївна
Євтифіїв, А. С.
Дьякова, Наталія Миколаївна
Попазов, Леонід Степанович
Keywords: енергетична безпека; джерела енергії; вітроенергетичні станції; критерії ефективності; амортизаційні відрахування; прибуток підприємства; реінвестування
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методика визначення економічної ефектиновсті капітальних вкладень, які здійснюються за бюджетні кошти відповідно до комплексної програми будівництва вітроенергетичних станцій (ВЕС) (методика БКВ) / Л. О. Кременчутська [і ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 8. – С. 150-155.
Abstract: В основу методики БКВ покладено принцип оцінки ефективності використання первинно витрачених для будівництва конкретної ВЕС державних коштів на подальше реінстування у розширенні будівництва ВЕС за рахунок амортизаційних відрахувань і прибутку, які формуються у процесі діяльності ВЕС.
Methods Based on the principle of BKV evaluation using primarily spent for specific construction WPP state funds for further expansion in construction reinstuvannya WPP through depreciation and profits, which are formed in the process of WPP.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12579
Appears in Collections:Вісник № 08
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_8_Kremenchutska_Metodyka.pdf288,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.