Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12833
Title: Творчий розвиток особистості майбутнього інженера в системі професійної підготовки
Other Titles: The creative development of engineer
Authors: Черемський, Максим Петрович
Keywords: тотальна глобалізація; креативний розвиток особистості; компетентність інженера; творча ініціатива студента; самовираження особистості; особистісний розвиток
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Черемський М. П. Творчий розвиток особистості майбутнього інженера в системі професійної підготовки / М. П. Черемський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – Вип. 27 (31) : V Кримські педагогічні читання "Педагогіка вищої школи 21-го століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти" : в 3 ч. Ч. 3. – С. 247-251.
Abstract: У статті йде мова про креативний розвиток майбутнього інженера. Ведеться розбір шляхів активізації творчого самовираження особистості. Пропонуються підходи, спрямовані на розвиток фантазії студента.
The creative development of engineer is very important. Because, engineer is future designer. The means of development of fantasy is discussions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12833
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2010_27_3_Cheremskyy_The_creative.pdf248,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.