Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12901
Название: Формальна архітектура агентної системи моніторингу результатів наукової діяльності вищого навчального закладу
Другие названия: The formal architecture of the agent system of monitoring of higher education establishment research results
Авторы: Чередніченко, Ольга Юріївна
Янголенко, Ольга Василівна
Баранова, Ю. М.
Ключевые слова: вищі навчальні заклади; результати діяльності; система управління якістю; моніторинг; мультиагентна система; абстрактна архітектура; компараторна ідентифікація; monitoring; topic crawling; multiagent system; abstract architecture; comparator identification
Дата публикации: 2014
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Чередніченко О. Ю. Формальна архітектура агентної системи моніторингу результатів наукової діяльності вищого навчального закладу / О. Ю. Чередніченко, О. В. Янголенко, Ю. М. Баранова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 55 (1097). – С. 71-87.
Краткий осмотр (реферат): У роботі представлено мультиагентну систему моніторингу результатів наукової діяльності вищого навчального закладу. Розглянуто засоби подання абстрактної архітектури агентів, що дозволяють у формальному вигляді описати функціонування агентів. Така архітектура ґрунтується на представленні множини станів зовнішнього середовища агента, множини сприйняттів середовища агентом, множини можливих дій агента, а також функції сприйняття та функції вибору дії агента. З метою формалізації правил, за якими діє рефлексний агент, заснований на моделі, запропоновано використовувати метод компараторної ідентифікації теорії інтелекту. У роботі наведено формальну архітектуру агентів чотирьох типів, які здійснюють пошук джерел даних для моніторингу результатів наукової діяльності.
The given work presents a multiagent system of monitoring of higher education establishment research results. The methods of representation of of agents’ abstract architecture are considered. Such methods allow to describe formally the way of agent’s functioning. The abstract architecture is based on the set of environment states, the set of agent’s perceptions of the environment, the set of agent’s possible actions, perception function and action selection function. The method of comparator identification of intelligence theory is used in order to formalize the rules how a reflexive agent based on a model acts. The given work considers the formal architecture of the agents of four types which are responsible for data sources searching in the process of research results monitoring.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/12901
Располагается в коллекциях:Вісник № 55
Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В." (Автоматизовані системи управління)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_HPI_2014_55_Cherednichenko_Formalna.pdf1,47 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.