Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13061
Title: Болонський процес і підвищення якості освіти
Other Titles: Bologna process and improvement of quality of formation
Authors: Тверитникова, Олена Євгенівна
Демідова, Юлія Євгенівна
Keywords: системи вищої освіти; філософія освітньої діяльності; євроінтеграція вищої освіти; єдиний освітянський простір; реформування вищої освіти; інноваційні технології
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Тверитникова О. Є. Болонський процес і підвищення якості освіти / О. Є. Тверитникова, Ю. Є. Демідова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – Вип. 27 (31) : V Кримські педагогічні читання "Педагогіка вищої школи 21-го століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти" : в 3 ч. Ч. 3. – С. 147-153.
Abstract: Досліджено коло питань, пов’язаних із проблемами євроінтеграції вищої освіти, визначальних тенденцій розвитку та завдань систем вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах. Показано передісторію і основні етапи формування єдиного європейського освітянського і наукового простору.
The circle of the questions connected with problems of eurointegration of higher education, characteristic tendencies of progress and problems of system of higher education in Ukraine and foreign countries is investigated. It is shown передисторию and the basic stages of formation of uniform European educational and scientific space.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13061
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2010_27_3_Tverytnykova_Bologna.pdf301,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.