Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13154
Title: Удосконалення класифікації трансферу технологій
Authors: Лінькова, Олена Юріївна
Семенюк, О. Л.
Keywords: підприємство промислове; обіг інформації; інновації; рішення управлінські; підтримка інформаційна
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Лінькова О. Ю. Удосконалення класифікації трансферу технологій / О. Ю. Лінькова, О. Л. Семенюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 14. – С. 59-63.
Abstract: В даній статті проведене дослідження теоретичних матеріалів стосовно терміну трансфер технологій. Цей процес відіграє дуже велику роль в діяльності сучасного промислового підприємства. Уряд кожної країни приділяє велику увагу процесу передачі і отримання інформації, що можливо спостерігати у великій кількості нормативних актів та програмах розвитку. Удосконалення класифікації трансферу технологій допоможе детальніше зрозуміти процес обігу інформації від розробника до виробничої лінії на підприємстві. Наведена класифікація допоможе покупцеві технологій детальніше спланувати час отримання результату у вигляді прибутку починаючи з моменту отримання технології у розробника.
Research of theoretical materials is conducted in given article concerning the term a transfer of technologies. This process plays very important role in activity of the modern industrial enterprise. The government of each country pays much attention to process of transfer and reception of the information which can be observed in a considerable quantity of statutory acts and development programs. Improvement of classification of a transfer of technologies will help to understand more detailed process of the information reference from the developer to an industrial line at the enterprise. Resulted classification will give the chance to the buyer of technologies to plan more detailed time of reception of result, in the form of profit since the moment of reception of technology at the developer.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13154
Appears in Collections:Вісник № 14
Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_14_Linkova_Udoskonalennia.pdf141,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.