Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [2473] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2473
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент та маркетинг"Ткачова, Надія Петрівна; Косенко, Андрій Васильович; Маслак, Марія Володимирівна; Борзенко, Володимир Іванович; Верютіна, Вікторія Юріївна
2020Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний менеджмент і маркетинг інтелектуальної власності в сфері туризму"Борзенко, Володимир Іванович; Косенко, Андрій Васильович; Носирєв, Олександр Олександрович; Маслак, Марія Володимирівна; Перерва, Петро Григорович
2020Роль цифрового маркетингу в світовій торгівліТоважнянська, Ольга Ігорівна; Черепанова, Вікторія Олександрівна; Перерва, Петро Григорович
2020Парадокси цифрового маркетингуПерерва, Петро Григорович
2020Правила цифрового маркетингу в індустрії туризмуІльїна, В. В.; Проскурня, Олена Михайлівна; Перерва, Петро Григорович
2020Цифровий маркетинг як основа цифрової економікиДьякова, Наталія Миколаївна; Ткачов, Максим Михайлович; Перерва, Петро Григорович
2020Інтернет технології в маркетингу туризмуВолченко, А. С.; Ткачова, Надія Петрівна; Перерва, Петро Григорович
2020Сучасні тенденції в цифровому менеджменту та маркетингуВерютіна, Вікторія Юріївна; Борзенко, Володимир Іванович; Перерва, Петро Григорович
2018Исследование проблемы инновационной восприимчивости технологий низкопотенциальной энергетики в УкраинеДюжев, Виктор Геннадиевич; Большаков, Дмитрий Витальевич; Коняева, Е. Г.
2018Using the world experience of state support to increase the innovative susceptibility of enterprises to the technologies of nontraditional renewable energy in UkraineDiuzhev, V. H.; Bolshakov, D. V.
2020Розвиток методів визначення вартості інновацій в міжнародній діяльності підприємствПерерва, Петро Григорович; Погорєлов, Сергій Миколайович; Дьякова, Наталія Миколаївна
2020Marketing prerequisites for entering the enterprise in the international market of information technologiesPererva, P. G.
2020Наскрізно-життєва бізнес модель в управлінні життєвим циклом високотехнологічної продукціїСкворчевський, Олександр Євгенович
2020Модель даних NATO CALS в оборонно-промисловому комплексі та силових структурах УкраїниСкворчевський, Олександр Євгенович
2020Економічна сутність та місце трудових ресурсів в менеджменті, бухгалтерському обліку та звітності підприємств малого середнього та великого бізнесуПобережний, Роман Олегович; Побережна, Наталія Миколаївна; Мелень, Олена Валентинівна
2020Economic diplomacy in 21st century: trends, horizons and new actorsGarnyk, Liudmyla Petrivna; Al-Halawani, Hussam; Varga, Mykyta; Posokhov, Igor Mikhailovich
2020Стратегія управління інноваційною діяльністю підприємстваБорзенко, Володимир Іванович; П'ятак, Т. В.
2019Розвиток стратегії соціальної відповідальності на підприємствіСавченко, Ольга Ігорівна; Верютіна, Вікторія Юріївна; Побережна, Катерина Вікторівна
2020Интеграция процесса теплообмена установки на возобновляемых источниках энергииСелихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Верютина, Виктория Юрьевна; Дудникова, Елизавета Юрьевна
2019Актуальні питання розвитку енергетичного бізнесу при використанні фотоелектричних системБінюков, О. Е.; Проскурня, Олена Михайлівна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2473