Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [2194] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2194
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робітЯстремська, Олена Миколаївна; Сисоєв, Володимир Вікторович; Веретенникова, Ганна Борисівна
2020Fundamentals of the management mechanism of innovative production commercialization of industrial enterpriseIlliashenko, Sergii; Shypulinа, Yuliia; Illiashenko, Nataliia; Gryshchenko, Olena; Melnyk, Yuliia
2020Маркетинговое обеспечение инновационного развития промышленных предприятийИльяшенко, Сергей Николаевич; Ильяшенко, Наталья Сергеевна; Шипулина, Юлия Сергеевна
2020Сутність превентивного управління ризикамиПосохов, Ігор Михайлович; Падалка, П. А.
2020Обґрунтування необхідності управління ризиками машинобудівних підприємствПосохов, Ігор Михайлович; Кабиш, Анна Юріївна
2010Формування проектної культури студентів як передумова ефективної професійної діяльностіГармаш, Сергій Володимирович
2020Система внутрішнього контролю: вагомість та вплив на ефективність діяльності підприємства в конкурентних умовахТверська, Яна Миколаївна
2020Зворотній ефект розповсюдження інформації про маркетингові ходи: міф чи шкодаВидря, Єлизавета Володимирівна
2019Дослідження товарної структури експортного потенціалу УкраїниМатросова, Вікторія Олександрівна; Новік, Ірина Олексіївна; Шматько, Наталія Михайлівна
2019Геополітична стратегія зовнішньої торгівлі УкраїниМатросова, Вікторія Олександрівна; Пантелєєв, Михайло Сергійович; Погорєлова, Тетяна Олексіївна
2020Проблеми при оцінюванні інноваційного потенціалу підприємстваПогорєлова, Тетяна Олексіївна
2020Виклики сучасності для вітчизняної індустрії туризму (проблеми та перспективи розвитку)Гармаш, Сергій Володимирович
2019Управління персоналом та економіка праціПогорєлов, Микола Іванович; Перерва, Петро Григорович; Колот, Анатолій Михайлович; Рофе, Олександр Йосипович; Погорєлов, Сергій Миколайович; Сусліков, Станіслав Вячеславович
2020Перспективи і проблеми формування та реалізації людського капіталу підприємств та установ УкраїниІлляшенко, Сергій Миколайович
2020Проблемы и перспективы инновационного развития экономики УкраиныИльяшенко, Сергей Николаевич; Ильяшенко, Наталья Сергеевна
2020Методичні вказівки до написання реферату студентами денної та заочної форм навчання за дисциплінами: "Логістика", "Комерційна логістика", "Логістика підприємства", "Міжнародна логістика"Гармаш, Сергій Володимирович
2020Застосування логістичного менеджменту в аграрній сфері з урахуванням закордонного досвіду (проблеми та перспективи)Гармаш, Сергій Володимирович
2020Питання підвищення ефективності функціонування туристичної галузі ХарківщиниПогорєлова, Тетяна Олексіївна
2020Маркетинг вражень як один із напрямків застосування NLP-технік у сфері туристичного бізнесуГармаш, Сергій Володимирович
2020Використання сучасних технологій в управлінні діяльністю підприємствПогорєлова, Тетяна Олексіївна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2194