Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1628] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1628
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2008Професійна мотивація і бізнесПантелєєв, Михайло Сергійович; Бубенко, І. В.
2008Інтегральна оцінка ефективності експортної діяльності підприємстваЛук'янець, Світлана; Бубенко, І. В.; Пантелєєв, Михайло Сергійович
2009Якість життєвого рівня як фактор економічного розвиткуБубенко, І. В.; Пантелєєв, Михайло Сергійович; Разінкова, В. П.
2013Методи та інструменти стратегічного аналізуПантелєєв, Михайло Сергійович; Долженкова, О. О.
2013Формування та реалізація механізму стратегічного управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства в сучасних умовахПантелєєв, Михайло Сергійович; Бондаренко, Н. В.
2013Оцінка рівня мінливості середовищаПантелєєв, Михайло Сергійович
2015Сучасній стан хлібопекарної промисловостіПантелєєв, Михайло Сергійович; Брєусова, А. Є.
2015Збалансована система показників як інструмент формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства в умовах сьогоденняПантелєєв, Михайло Сергійович; Побережний, Роман Олегович
2015Система контроллінгу маркетингової діяльності підприємстваГеращенко, Ірина Олексіївна; Пантелєєв, Михайло Сергійович
2015Формування економічних механізмів маркетингуГеращенко, Ірина Олексіївна; Пантелєєв, Михайло Сергійович; Литвиненко, М. М.
2013Формування механізму стратегічного управління потенціалом підприємстваПантелєєв, Михайло Сергійович; Шматько, Наталія Михайлівна
2012Розрахунок індексів гнучкості бізнес-процесів промислових підприємствЛепейко, Тетяна Іванівна; Пантелєєв, Михайло Сергійович
2018Innovative perspectives for development of Ukrainian machine buildingNagy, Szabolcs; Pererva, P. G.
2018Choice of the criteria of efficiency of innovative solutionsReichling, Peter; Pererva, P. G.
2018Strategic problems of economic security of UkraineKiss, Kristina; Pererva, P. G.
2016Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємстваПантелєєв, Михайло Сергійович; Данильченко, А. В.; Мольченко, А. В.
2016Цінові стратегії в інноваційної сферіПантелєєв, Михайло Сергійович; Литвиненко, М. М.; Данильченко, А. В.
2017Фінансовий стан підприємства: показники оцінки та аналізуПантелєєв, Михайло Сергійович; Бикова, І. С.
2017Проблеми технологій оцінки персоналуПантелєєв, Михайло Сергійович; Яців, Є. В.
2017Гнучкість та адаптивність як характеристики життєдіяльності промислового підприємстваПантелєєв, Михайло Сергійович; Шматько, Наталія Михайлівна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1628