Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [2809] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2809
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Менеджмент в сфері регіонального туризму: сучасний стан та перспективиПерерва, Петро Григорович; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна; Проскурня, Олена Михайлівна
2020Management of the economic activity of International transnationals corporations in the period of non-value (COVID-19)Proskurnia, O. M.; Peredrii, A. E. Y.; Karminska-Belobrova, M. V.; Pererva, P. G.
2020Потрійність поняття інтелектуальної власності: аналіз, уточнення, економічна сутністьСвіщова, Наталія Сергіївна; Перерва, Петро Григорович
2021Методичний підхід до оцінювання ефективності використання IT-аутсорсингуПерерва, Петро Григорович; Назаренко, Станіслав Миколайович
2021Оцінювання потенціалу орієнтованого на знання інноваційного розвитку промислових підприємствІлляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна
2021Напрями удосконалення нормування праці на підприємствах з урахуванням зарубіжного досвідуПогорєлова, Тетяна Олексіївна
2021Аналіз організації діяльності науково-дослідних структур промислових підприємствСилка, Ігор Васильович
2018Актуальні проблеми управління інтелектуальною власністю підприємства в УкраїніСилка, Ігор Васильович
2021Напрями вдосконалення організації управління інтелектуальної власності на прикладі коксохімічних підприємствСилка, Ігор Васильович
2020Сучасні підходи до оцінки об'єктів інтелектуальної власності в УкраїніСилка, Ігор Васильович
2019Управління інтелектуальною власністю промислових підприємств: процесно-функціональний підхідСилка, Ігор Васильович
2020Стратегія стійкого розвитку: проблеми та шляхи вирішенняРайко, Діана Валеріївна; Маслак, Ольга Іванівна; Маслак, Марія Володимирівна
2020Порівняльний аналіз щодо використання об’єктів інтелектуальної власності в країнах світу та в УкраїніЧерепанова, Вікторія Олександрівна; Силка, Ігор Васильович
2021Technology of intellectual property management of industrial enterprises according to the process approachSylka, I. V.
2019Етапи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств на засадах процесного підходуСилка, Ігор Васильович; Черепанова, Вікторія Олександрівна
2021Approach to assessment of prerequisites for implementation of strategic directions of innovative development of industrial enterprisesIlliashenko, Sergii; Illiashenko, Nataliia; Shypulinа, Yuliia; Raiko, Diana; Bozhkova, Viktoriia
2021Development of scientific and methodological approach to quantitative and qualitative assessment of intellectual property management in industrial enterprisesRaiko, D. V.; Cherepanova, V. O.; Sylka, I. V.; Podrez, O. I.; Fedorenko, I. A.
2020Напрями та елементи управління інтелектуальною власністю за процесним підходомЧерепанова, Вікторія Олександрівна; Силка, Ігор Васильович
2019Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємствСилка, Ігор Васильович
2020Вступ до спеціальності "Маркетинг"Ілляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Райко, Діана Валеріївна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2809