Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1771] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1771
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Increase of innovative susceptibility of personnel in industrial enterprisesBabenko, Vitalina; Boichenko, O. I.; Gusliev, Andrii; Koniaieva, Yelyzaveta
2019Efficiency of human resource management in industrial automation enterprises with prospects of innovative susceptibilityBabenko, Vitalina; Boichenko, O. I.; Koniaieva, Yelyzaveta
2019Розвиток методів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємствБойченко, Олег Ігорович
2019Ефективність управління персоналом на підприємствах промислової автоматиці з перспективою інноваційної сприйнятливостіБойченко, Олег Ігорович
2018Research of innovative susceptibility of HR management systems in the context of analysis of world and Ukrainian information sourcesDiuzhev, V. H.; Boichenko, O. I.
2018Improving the competitiveness of industrial enterprises increase the innovative responsibility of the personnelDyuzhev, V. G.; Boichenko, O. I.
2019Analysis of publishing activity on human resource management systems of enterprises in the bases of electronic resources in terms of influence over its innovative receptivityDyuzhev, V.; Boichenko, O. I.; Bolshakov, D.
2019Economy is mathematical case frame by innovative receptivity of personnel on ukrainian industrial enterprisesBoichenko, O. I.
2018Як впливають на інноваційну сприятливість характеристики системи управління персоналомДюжев, Віктор Геннадійович; Бойченко, Олег Ігорович
2018Оцінка інноваційної сприйнятливості персоналуДюжев, Віктор Геннадійович; Бойченко, Олег Ігорович
2018Инновационная восприимчивость рынка и персоналаБойченко, Олег Игоревич
2018Інноваційна сприйнятливість управління персоналомДюжев, Віктор Геннадійович; Бойченко, Олег Ігорович
2019Проблематика інноваційної сприйнятливості персоналу підприємств промислової автоматикиДюжев, Віктор Геннадійович; Бойченко, Олег Ігорович
2017Підвищення інноваційної сприятливості персоналу структури комерційного відділуДюжев, Віктор Геннадійович; Бойченко, Олег Ігорович
2018Інновації на прикладі української промислової компаніїБойченко, Олег Ігорович
2017Сучасний менеджмент та інноваціїБойченко, Олег Ігорович
2019Influence of corporate social networks on the innovative receptivity of personnel, by example of Bitrix24 software (VO OVEN Ltd)Dyuzhev, V. G.; Boichenko, O. I.
2019Влияние на инновационную восприимчивость персонала корпоративных социальных сетей, на примере программного обеспечения Bitrix24, в компании ООО "ВО ОВЕН"Дюжев, Виктор Геннадиевич; Бойченко, Олег Игоревич
2018Инновационная восприимчивость рынка для отрасли электроэнергетикаДюжев, Виктор Геннадиевич; Бойченко, Олег Игоревич
2018Сравнительный анализ состава служб управления персонала в мировых и украинских компаниях промышленной автоматикиБойченко, Олег Игоревич; Дюжев, Виктор Геннадиевич
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1771