Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1452] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1452
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2018Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parametersBudanov, P.; Brovko, K.; Cherniuk, A.; Pantielieieva, I.; Oliynyk, Yu.; Shmatko, N.; Vasyuchenko, P.
2017Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologiesPererva, P. G.; Kosenko, A. P.; Kobielieva, T. A.; Tkachev, M. M.; Tkacheva, N. P.
2015Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств енергетики України та КитаюВіхляєва, Світлана Іванівна; Лі, Чао
2015Актуализация инновационных технологий при формировании технологических инноваций предприятийВерютина, Виктория Юрьевна
2015Innovative framework for the development of the electrical industry of UkraineVeres Somosi, Mariann; Pererva, P. G.
2015Інноваційна активність підприємств та її формуванняСиніговець, Ольга Миколаївна
2015Активізація інноваційної діяльності підприємств УкраїниСкворчевський, Олександр Євгенович; Петруша, Д. С.
2015Патентні дослідження як інструмент маркетингуСкрипченко, Н. В.; Мошкович, Д. О.; Тимофєєв, Дмитро Володимирович
2018Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратовЯковлев, Анатолий Иванович; Перерва, Петр Григорьевич; Махир Наиф Халид Хилял
2015Впровадження технологічних інновацій на підприємствіПогорєлова, Тетяна Олексіївна; Дудоладова, К. В.; Танько, М. А.
2015Інноваційний розвиток та пріоритети економічної політики підприємств УкраїниПобережний, Роман Олегович
2015Управління трудовим потенціалом при створенні інноваційної продукціїПобережна, Катерина Вікторівна
2015Основні проблеми при встановленні достовірної ціни на об'єкти інтелектуальної власностіКосенко, Андрій Васильович; Косенко, Олександра Петрівна; Бікбулатова, К. С.
2017Удосконалення управління державною інноваційною політикоюГлізнуца, Марина Юріївна
2016Сутність стратегій розвитку підприємства: класифікаційний аспектПобережний, Роман Олегович
2017Підхід щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі IT-інноваційПосохов, Ігор Михайлович; Чепіжко, Олена Володимирівна
2018Маркетинговые принципы интеллектуально-инновационных технологийКосенко, Александра Петровна; Перерва, Петр Григорьевич
2018Концептуальні підходи до моніторингу кон'юнктури товарного ринку промислового підприємстваПерерва, Петро Григорович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Ткачова, Надія Петрівна
2013Основні підходи до оцінки рівня компетентністної складової інженерно-технічних працівників інноваційних підприємствСавченко, Ольга Ігорівна; Нестеренко, Роман Олександрович
2013Развитие креативности персонала как элемент повышения стоимости предприятияСавченко, Ольга Игоревна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1452