Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [2350] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2350
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Forecasting industry park electrical productsKosenko, O. P.; Kobielieva, T. O.; Tkacheva, N. P.
2017The definition of industry park electrical productsKosenko, O. P.; Kobielieva, T. O.; Tkacheva, N. P.
2017Monitoring the commercial potential of intellectual propertyKosenko, O. P.; Kobielieva, T. O.; Tkacheva, N. P.
2017Determination of lost profits of rightholders from counterfeit goodsKosenko, Aleksandra Petrovna; Tkachev, Maksim Mikhailovich; Kobielieva, Tatiana Aleksandrovna; Tkacheva, Nadezhda Petrovna
2020Systematization of the factors of development of entrepreneurial activityGontareva, Irina V.; Shmatko, Nataliia M.
2020Prospects for the development of modern energy complexesGlushko, A.; Pantielieieva, I.; Shmatko, N.
2019Стратегії управління персоналом підприємстваВласюк, Д. І.; Шматько, Наталія Михайлівна
2019Управління виробничим потенціалом підприємстваВечер, Д. В.; Пантелєєв, Михайло Сергійович
2019Управління інноваційним потенціалом підприємстваВелесницька, О. В.; Шматько, Наталія Михайлівна
2020Лідерство як необхідний компонент менеджментуКармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна; Шматько, Наталія Михайлівна
2009Forming of new educational paradigm of preparation of specialists is on intellectual property in context of requirements of bolonskogo of processPererva, P. G.; Kosenko, O. P.; Tkacheva, N. P.
2020Підходи до стратегічного управління випереджаючим інноваційним розвитком промислових підприємствШматько, Наталія Михайлівна; Пантелєєв, Михайло Сергійович; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна
2020Забезпечення якості управління промисловим підприємством за рахунок організаційних змінШматько, Наталія Михайлівна
2018Актуальні проблеми управління сталим розвитком промислових підприємств в УкраїніПодрез, Ольга Іванівна
2020Інноваційні технології бренд-маркетингу на ринку туристичних послугДолина, Ірина Володимирівна; Приходько, Єлизавета Геннадіївна; Чернишова, Дар'я Вячеславівна
2020Концептуальний підхід до забезпечення якості організації масових туристичних заходівПроскурня, Олена Миколаївна
2020Фактори впливу на структуру управління туристичною фірмоюПерерва, Петро Григорович
2020The importance of green tourism for the development of Ukraine in international economic relationsNovik, I. O.; Herashchenko, I. O.
2020Інформаційні технології як інструмент формування бренду туристичного підприємстваМатросова, Вікторія Олександрівна; Грідіна, Аліна Олегівна; Івченко, Марія Олександрівна
2020Бренд як фактор ефективної комерціалізації туристичного продуктуКосенко, Андрій Васильович; Волченко, А. С.; Виниченко, А. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2350