Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1884] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1884
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Управління інтелектуальною власністюБорзенко, Володимир Іванович; Паливода, Андрій Юрійович
2017Рівень професійної підготовки кадрів як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємстваГармаш, Сергій Володимирович; Бойченко, Олег Ігорович
2017Modern forms of production organizationHerashchenko, Irina Alekseevna
2017Проблеми планування на підприємствах УкраїниГеращенко, Ірина Олексіївна
2017Теоретичні основи поняття інноватики у сучасній економічній науціГеращенко, Ірина Олексіївна
2017Principals of methodical approaches of innovation effect findingNotovskyi, Pavel
2017Визначення необхідності дослідження глобалізації інноваційних процесівВерютіна, Вікторія Юріївна
2019The information support system's formation of marketing innovative decisions in Ukrainian companiesIlliashenko, Sergii; Shypulinа, Yuliia; Gryshchenko, Olena; Illiashenko, Nataliia
2019Управління маркетингом в умовах еволюції його видівІлляшенко, Сергій Миколайович; Рудь, Марія Петрівна
2019Наукові конференції як різновид ділового туризму: маркетинговий аспектІлляшенко, Сергій Миколайович; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
2019Інноваційна культура та її роль в управлінні стратегіями інноваційного розвитку організаційІлляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна
2019Marketing of scientific and educational knowledge of the modern universityIlliashenko, Serhii; Shypulina, Yuliia; Klisinski, Janusz
2019Diagnostics of innovative culture of Ukrainian societyIllyashenko, Sergii; Shypulina, Yuliia; Sokol, Kateryna
2019Екологічний туризм в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів: проблеми і перспективиІлляшенко, Сергій Миколайович
2019Набуття прав на об'єкти інтелектуальної власностіБорзенко, Володимир Іванович; Глізнуца, Марина Юріївна
2019Засоби індивідуалізації в підприємництві і торгівліБорзенко, Володимир Іванович; Тарасенко, Ірина Анатоліївна; Шуба, Ірина Володимирівна; Косенко, Олександра Петрівна
2019Основи інноваційно-інтелектуального підприємництваТарасенко, Ірина Анатоліївна; Шуба, Ірина Володимирівна; Маслак, Марія Володимирівна; Перерва, Петро Григорович
2019Правові основи інтелектуальної власностіПеревалова, Людмила Вікторівна; Аврамова, Ольга Євгенівна; Глізнуца, Марина Юріївна
2019Інтелектуальна власність як економіко-правова категоріяПерерва, Петро Григорович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Косенко, Андрій Васильович; Маслак, Марія Володимирівна
2019Креативний менеджментПерерва, Петро Григорович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Дюжев, Віктор Геннадійович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1884