Кафедра "Організація виробництва і управління персоналом" : [874] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Матросов Олександр Дмитрович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Фрунзе 21, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001 і 1002.
Електронна пошта: kaf.opup@gmail.com
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 874
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2010Послідовність і цілі оцінки прав інтелектуальної власності як нематеріального активуДолина, Ірина Володимирівна; Косенко, Андрій Васильович; Семерунін, Є. А.; Колотюк, Олена Іванівна
2010Методологические основы организации рабочих мест на предприятииПогорелов, Сергей Николаевич
2010Інноваційні методики проведення практичних занятьПогорєлова, Тетяна Олексіївна
2010Анализ инновационного потенциала машиностроительных предприятий Харьковского регионаКрамской, Дмитрий Юрьевич
2010Исследование сущности понятия "компетенция"Гуцан, Александр Николаевич
2010Теоретические аспекты развития персоналаФрыдынский, Валерий Александрович; Емченко, И. Ю.; Александрова, А. А.
2010Инновационное развитие городского мегаполиса ХарьковаФрыдынский, Валерий Александрович; Колотюк, Елена Ивановна
2010Обґрунтування виробничої програми підприємства в ринкових умовахМостовий, С. П.; Чекаліна, Елеонора Петрівна; Сікетіна, Наталія Геннадіївна
2009Використання логістичного підходу до проектування системи управління інноваційно-інвестиційного процесу підприємстваГармаш, Сергій Володимирович
1997Экономика труда. Часть перваяПерерва, Петр Григорьевич; Погорелов, Николай Иванович; Гаврись, Александр Николаевич; Жадан, Людмила Васильевна; Ивин, Леонид Николаевич; Гоц, В. Я.; Котляров, А. Ф.; Роффе, А. И.; Янович, Ю. П.
1998Экспертная оценка факторов инвестиционной привлекательности экономики УкраиныПерерва, Петр Григорьевич; Рябова, Татьяна Вениаминовна; Шимпф, Карин
1999К вопросу оценки конкурентоспособности продукции на стадии созданияПерерва, Петр Григорьевич; Тимофеев, Дмитрий Владимирович
1999Реструктуризация промышленных предприятий и ее влияние на инновационно-инвестиционную политику в регионеПерерва, Петр Григорьевич; Косенко, Александра Петровна; Шимпф, Карин
2008Развитие форм финансирования инновационных проектовШимпф, Карин; Перерва, Петр Григорьевич; Косенко, Александра Петровна
2008Дослідження законодавчого забезпечення інноваційної діяльності в УкраїніПерерва, Петро Григорович; Ткачов, Максим Михайлович
2000Интеллектуальная собственность – сочетание творчества, экономики и праваПерерва, Петр Григорьевич; Шимпф, Карин; Косенко, Андрей Васильевич
2000Финансово-экономический и маркетинговый анализ факторов распространения промышленных новаций на рынкеПерерва, Петр Григорьевич
2000Экономическая характеристика ранних стадий инновационно-инвестиционного циклаПерерва, Петр Григорьевич
2012Класифікація методів управління фінансовими ризиками корпораціїПосохов, Ігор Михайлович
2011Економіка і маркетинг: практикумПосохов, Ігор Михайлович; Дюжев, Віктор Геннадійович; Погорєлова, Тетяна Олексіївна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 874