Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини" : [3169] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3169
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Економічна ефективність міжнародного туристичного бізнесуПроскурня, Олена Михайлівна; Погорєлова, Тетяна Олексіївна; Перерва, Петро Григорович
2022Методичні підходи до визначення місткості туристичного ринкуМатросова, Вікторія Олександрівна; Верютіна, Вікторія Юріївна; Перерва, Петро Григорович
2022Управління процесами створення інтелектуальної власності на підприємствіМаслак, Марія Володимирівна; Перерва, Петро Григорович
2022Економіко-правове регулювання процесів діджиталізації на світовому ринкуКучинський, Володимир Анатолійович; Ткачов, Максим Михайлович; Перерва, Петро Григорович
2022Фактори ефективності міжнародного трансферу технологійКосенко, Андрій Васильович; Перерва, Петро Григорович
2022Особливості ціноутворення на експортну продукціюКобєлєва, Тетяна Олександрівна; Новік, Ірина Олексіївна; Перерва, Петро Григорович
2022Розробка процесу комерціалізації технологійКобєлєва, Анна Валеріївна; Перерва, Петро Григорович
2021Правова охорона сторінок в соціальних мережахПриходько, Єлізавета Геннадіївна; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
2022Менеджмент якості: історія системи TQM та перспективи її розвитку і впровадженняТкачов, Максим Михайлович; Перерва, Петро Григорович
2022Бренд-менеджмент в косметичній галузі: проблеми та задачіТкачова, Надія Петрівна; Перерва, Петро Григорович
2022Управління реформуванням вищої школи в ПольщіСікорська, Малгажата; Перерва, Петро Григорович
2022Управління господарськими ризиками: методична база оцінюванняРайхлінг, Петер; Перерва, Петро Григорович
2022Менеджмент інтернаціоналізації освіти та міжнародного співробітництва: досвід НТУ "ХПІ"Перерва, Петро Григорович
2022Управління стратегічним маркетингом в середовищі електронної комерціїНагі, Сабольч; Косенко, Олександра Петрівна; Перерва, Петро Григорович
2022Методичній підхід до управління нормами праці на промисловому підприємствіМайстро, Руслана Григорівна; Глізнуца, Марина Юріївна; Перерва, Петро Григорович
2022Інформаційні аспекти менеджменту персоналуКучинський, Володимир Анатолійович; Перерва, Петро Григорович
2022Особливості нормування праці на підприємстві: ринкові підходиГуцан, Олександр Миколайович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Перерва, Петро Григорович
2022Система качества учебы и преподавания в Магдебурском университете Отто-фон-ГерикеШимпф, Карин; Перерва, Петр Григорьевич
2020Features of information accounting and analysis on enterprises of tourism businessKosenko, O. P.
2021Фінансова стійкість підприємства в сучасних умовахНазарова, Тетяна Юріївна; Гаврик, Аліна Андріївна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3169