Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1654] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1654
Issue DateTitleAuthor(s)
2019CALS-концепція логістичної підтримки життєвого циклу озброєння та військової техніки: національні аспекти впровадженняСкворчевський, Олександр Євгенович
2019Стандарти інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу зразків озброєння та військової технікиСкворчевський, Олександр Євгенович; Лаврук, Аліна
2019Науково-методичний підхід до обчислення оптимального рівня франшизи страховими компаніями України як складова систем управління ризиками промислових підприємствПосохов, Ігор Михайлович; Іващенко, П. О.; Жадан, Юлія Володимирівна
2018Науково-методичний підхід до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України на основі нормативівПосохов, Ігор Михайлович; Жадан, Юлія Володимирівна
2019Концепція життєвого циклу в моделюванні організаційного розвитку суб'єктів господарюванняШматько, Наталія Михайлівна
2019Методичне забезпечення підтримки організаційно-комунікаційної стійкості об'єднання промислових підприємствШматько, Наталія Михайлівна
2019Постанова задачі моделювання динаміки організаційного розвитку великомасштабної економіко-виробничої системиШматько, Наталія Михайлівна
2019Зовнішній борг України: перспективи розвитку та методи управлінняПосохов, Ігор Михайлович; Лаврук, А. Р.
2018Міжнародна конкурентоспроможність в умовах інтеграціїСиніговець, Ольга Миколаївна
2018Educational policy as a basic intellectual levelof innovative potentialMatrosov, Alexandr; Matrosova, Victoria; Kramarenko, Evgeniy
2018Корпоративна соціальна відповідальність як складова інноваційних процесів на підприємствіГеращенко, Ірина Олексіївна
2018Вагомість соціально-екологічної відповідальності бізнесу в національній економіціТверська, Яна Миколаївна
2018Розвиток виробництва: династії чи непотизмГармаш, Сергій Володимирович
2017Internationalization of education as the mainstream of a training processGarmash, Sergii; Makarova, V. I.; Sadkovska, V. A.
2018Two years` experience of working in the framework of the British Council 'English for universities' project (problems and perspectives)Garmash, Sergii; Sadkovska, V.
2018Деякі проблеми євроінтеграційних процесів в Україні та шляхи їхнього вирішення з точки зору впливу людського чинникаГармаш, Сергій Володимирович
2019Інноваційна діяльність як основа забезпечення сталого економічного розвитку національних підприємствТверська, Яна Миколаївна
2018ТНК та їх вплив на функціонування світової економікиЮр, Марк Віталійович
2003Некоторые проблемы непрерывной экономической подготовки кадровЛобунец, В. И.; Пантелеев, Михаил Сергеевич
2003Организационно-экономическая подготовка менеджеров интеллектуальной собственностиПодлесный, Николай Иванович; Пантелеев, Михаил Сергеевич; Баранов, Павел Юрьевич
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1654