Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини" : [3684] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3684
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Розвиток закладів вищої освіти в умовах четвертої промислової революціїІлляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
2023Управління стратегіями комерціалізації інтелектуальних технологійМаслак, Марія Володимирівна; Кобєлєва, Анна Валеріївна; Перерва, Петро Григорович
2023Formation of economic and legal measures for the development of the market of intellectual property objectsMaslak, M. V.; Pererva, P. G.
2023Marketing research of the international technological marketPererva, P. G.; Kobielievа, T. O.; Novik, I. O.
2023Features of the intellectual property management processMaslak, M. V.
2023Postulates of heuristics in the international innovation management systemPererva, P. G.; Mekhovich, Sergey; Kobieliev, V. M.
2023Business forecast of levels of business management in conditions of uncertaintyTkachov, M. M.; Pererva, P. G.
2023Classification of financial risks of business activitiesShapoval, V. S.; Pererva, P. G.
2023The essence of entrepreneurial risks in the economyMekhovich, K. S.; Mekhovich, E. S.; Pererva, P. G.
2023Study of trends in digitalization of the world economyJakushko, A. E.; Kobielieva, T. O.; Pererva, P. G.
2023Indicator approach to assessing the economic security of a construction enterpriseZinenko, K. A.
2023Study of the prerequisites for effective commercialization of intelligence technologiesKobielieva, A. V.
2023Formation of stages of management of intellectual property in an industrial enterpriseMaslak, M. V.
2023Study of threats to economic security and countries in the context of globalizationVorvul, A. S.; Vorvul, Yu. V.; Pererva, P. G.
2023Countries with uncertain status: problems of social protection of the populationPaimash, H. V.; Pererva, P. G.
2023Stages of development of the benchmarking concept and their characteristicsKosenko, S. A.; Pererva, P. G.
2023Formation of the principles of import substitution in the country's economyMekhovych, S. A.; Pererva, P. G.
2023Коворкінг як важливий елемент інфраструктури ринку цифрової зайнятості в умовах війни і повоєнного відновленняІлляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
2022Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємстваОсипова, Світлана Константинівна; Корзун, Валерія Сергіївна
2022Pозpобкa тa оцiнкa мiжнapодної мapкeтингової стpaтeгiї пpосувaння товapу підприємства ПAТ "Кpeaтив" нa pинок ЛaтвiїБолховецька, Ірина Леонідівна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3684