Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [2673] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2673
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Економічна сутність понять "світова економіка", "світове господарство" та "міжнародні економічні відносини"Кобєлєв, Валерій Миколайович; Матросова, Вікторія Олександрівна; Косенко, Олександра Петрівна
2021Теневая экономика на промышленном предприятииКобелева, Татьяна Александровна; Перерва, Петр Григорьевич; Приходько, Елизавета Геннадьевна
2021Регулирование инновационной деятельности в Украине и за рубежомПерерва, Петр Григорьевич; Косенко, Александра Петровна; Матросова, Виктория Александровна; Кобелев, Валерий Николаевич
2021Обґрунтування вибору інноваційної стратегії розвитку промислового підприємстваПерерва, Петро Григорович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
2021Исследование проблем внедрения автоматизации управления инновационными проектамиКучинский, Владимир Анатольевич; Перерва, Петр Григорьевич
2021Формирование моделей инновационного процессаКобелева, Татьяна Александровна
2021Інформаційне забезпечення бізнес-діяльності туристичних підприємствПерерва, Петро Григорович; Косенко, Олександра Петрівна; Матросова, Вікторія Олександрівна
2021Дослідження методів витратного підходу до вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власностіПерерва, Петро Григорович; Маслак, Марія Володимирівна; Свіщова, Наталія Сергіївна
2021Блокчейн технології в економічній системі підприємстваПерерва, Петро Григорович; Кучинський, Володимир Анатолійович
2021Особливості оподаткування у сфері індустрії туризмуКобєлєва, Тетяна Олександрівна
2021Інформаційне забезпечення обліку та аналізу на підприємствах туристичного бізнесуПерерва, Петро Григорович; Косенко, Олександра Петрівна; Матросова, Вікторія Олександрівна; Кобєлєв, Валерій Миколайович
2021Реєстри та бази даних – основа блокчейн технологій в економічній системі підприємстваКучинський, Володимир Анаталійович; Перерва, Петро Григорович
2021Проблеми оподаткування у сфері туристичного бізнесуКобєлєва, Тетяна Олександрівна
2021Використання маркетингу вражень у туристичному бізнесіПриходько, Єлизавета Геннадіївна; Перерва, Петро Григорович
2021Забезпечення якості менеджменту туристичних послуг в умовах всесвітнього карантинуПроскурня, Олена Михайлівна; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна; Носирєв, Олександр Олександрович
2021Концепція управління розвитком соціального туризму в УкраїніПерерва, Петро Григорович; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна; Проскурня, Олена Михайлівна
2021Развитие индустрии гостеприимства и туризмаМатросова, Виктория Александровна; Дьякова, Наталя Николаевна; Лукьянова, Ярослава Артемівна
2021Забезпечення економічної безпеки туристичних підприємств за допомогою концепції комплаєнсКобєлєва, Тетяна Олександрівна
2021Исследование факторов современного маркетинга в туристическом бизнесеГридина, Алина Олеговна; Кобелева, Татьяна Александровна; Перерва, Петр Григорьевич
2021Исследование факторов развития инновационного предприятия на международном рынкеПерерва, Петр Григорьевич; Косенко, Александра Петровна; Матросова, Виктория Александровна; Кобелев, Валерий Николаевич
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2673