Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини" : [3227] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3227
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Особливості колективного методу прийняття управлінських рішень в умовах ризикуШматько, Наталія Михайлівна; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна; Пантелєєв, Михайло Сергійович
2022Особливості вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної власності з використанням комбінованого відходуСвіщова, Наталія Сергіївна
2022Нова парадигма промислового розвитку та інвестиційної політики під впливом військового конфлікту на УкраїніМехович, Сергій Анатолійович; Фадєєв, Валерій Андрійович; Попов, Олександр Вікторович
2022Міжнародний бізнес під час пандеміїІвах, К. Ю.; Новік, Ірина Олексіївна
2022The importance of the state regulatuion in the development of international businessNovik, I. O.; Herashchenko, J. M.
2022Європейська економічна інтеграція як запорука розвитку підприємств УкраїниПодрез, Ольга Іванівна; Черепанова, Вікторія Олександрівна
2022The importance of the impact of the cultural values on international economic relationsZhurba, Y.; Novik, I.
2022Розвиток міжнародних економічних відносин у стані війниМорозова, І. В.
2022Енергоефективні технології саморозвитку регіональних сільських спільнотШевченко, Василь Григорович; Іванько, Олександр Олександрович; Мехович, Сергій Анатолійович
2022Технологічний реінжиніринг виробничої інфраструктури промислових підприємств та сучасна інвестиційна політика в УкраїніПопов, Олександр Вікторович; Фадєєв, Валерій Андрійович; Мехович, Сергій Анатолійович
2022Філософський трикутник контексту контроллінгу в менеджменті підприємстваМіщенко, Володимир Акимович; Шапран, Євген Миколайович; Другова, Олена Сергіївна; Корзун, Валерія Сергіївна; Джабарова, Гулжахан
2022Економічна оцінка показників забруднення повітря твердопаливними локальними котельнямиБраверман, Вячеслав Якович; Крутоголова, Ірина Олександрівна
2022Формування механізму управління розвитком промислового підприємства на основі системного підходуХодирєва, Оксана Олегівна
2022Optimization of the recruitment process as a necessary condition for the development of the organizationKhodyrieva, O. O.
2021Розвиток України в аспекті "збереження" ефективного рівня її економічної безпекиГармаш, Сергій Володимирович
2022Дослідження наукових підходів до аналізу розвитку промислових підприємствХодирєва, Оксана Олегівна
2022Features of the educational process in Ukraine in modern conditions (problems, comparisons, prospects)Garmash, Sergii
2022Бізнес-влада в умовах домінування поведінкової економіки (український "досвід")Гармаш, Сергій Володимирович
2022Сучасні стратегії в міжнародному маркетингуЛошенюк, О. В.; Галан, Л. В.; Посохов, Ігор Михайлович
2022Гонконг, Сінгапур, Україна – генезис міжнародних фінансових центрів, перспектива розвитку УкраїниПосохов, Ігор Михайлович; Новік, Ірина Олексіївна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3227