Кафедра "Організація виробництва і управління персоналом" : [739] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Матросов Олександр Дмитрович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Фрунзе 21, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001 и 1002.
Електронна пошта: kaf.opup@gmail.com
Телефон: (057) 707-68-53. (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 739
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2013Факторний аналіз фінансового стану корпораційПосохов, Ігор Михайлович
2013Удосконалення системи аудиту виробничих запасів підприємстваМатросова, Вікторія Олександрівна; Котова, В. В.
2016Основні фактори забезпечення високого рівня інноваційного потенціалу та конкурентних переваг національної економікиМатросова, Вікторія Олександрівна; Ахметханов, А.
2013Розвиток методичних аспектів оцінки економічного потенціалу підприємстваМатросова, Вікторія Олександрівна
2012Аналз ефективності використання нематеріальних активівПошенова, К. С.; Матросова, Вікторія Олександрівна
2012Исследование методов противоправного занижения налоговых платежей в корпоративном налоговом планированииМатросова, Виктория Александровна
2011Проблеми непрямого оподаткування в УкраїніМатросова, Вікторія Олександрівна
2008Маркетинг інновацій і інновації в маркетингуІлляшенко, Сергій Миколайович; Заруба, Віктор Якович; Мельник, Леонід Григорович; Перерва, Петро Григорович; Решетнікова, І. Л.; Біловодська, Олена Анатоліївна; Божкова, Вікторія Вікторівна; Васильєва, Т. А.; Грозний, І. С.; Карпенко, Н. В.; Олефіренко, О. М.; Прокопенко, О. В.; Решетнікова, Г. С.; Тєлєтов, О. С.; Шипуліна, Ю. С.; Башук, Т. Ю.; Дегтярьова, І. Б.; Дериколенко, О. М.; Ілляшенко, Наталія Сергіївна; Карпіщенко, М. Ю.; Карпіщенко, О. О.; Міцура, О. О.; Нагорний, Є. І.; Симоненко, М. Ю.; Суярова, О. Ю.; Троян, М. Ю.; Ходак, М. І.; Школа, В. Ю.
2007Термодинамические исследования алюминатов барияШабанова, Галина Николаевна; Цапко, Наталия Сергеевна; Корогодская, Алла Николаевна; Миргород, О. В.; Быканов, Сергей Николаевич; Проскурня, Елена Михайловна; Васютин, Ф. А.; Соловей, Валентин Николаевич
2006Расчет термодинамических характеристик некоторых соединений системы SrO – BaO – TiO₂Шабанова, Галина Николаевна; Христич, Елена Валерьевна; Логвинков, Сергей Михайлович; Васютин, Ф. А.; Лисачук, Георгий Викторович; Проскурня, Елена Михайловна; Леденев, Владимир Васильевич
2010Формування комплексної системи напрямків та заходів антикризового механізму стійкого розвитку промислового підприємстваТоважнянський, Вячеслав Леонідович
2009Оцінка ефективності підприємств електроенергетикиДолина, Ірина Володимирівна; Гуревічов, М. М.
2009Управління системою нормування праці на промислових підприємствахМаслак, Марія Володимирівна
2009Теоретико-методичні засади оцінювання нерухомостіПерерва, Петро Григорович
2009Особливості регуляторної політики держави на ринку житлової нерухомості в містах УкраїниПерерва, Петро Григорович
2009Формирование бюджетных расходов на персонал с учетом кадрово-экономических функцийМатросов, Александр Дмитриевич; Матросова, Виктория Александровна
2009Забезпечення ефективного використання об'єктів інтелектуальної власності в сучасних умовахПерерва, Петро Григорович; Заруба, Віктор Якович; Орлов, П. А.
2008Удосконалення аналізу фінансового стану підприємстваЧеркасова, А. В.; Матросова, Вікторія Олександрівна
2009Маркетинговое исследование конъюнктуры рынка машиностроительной продукцииПерерва, Петр Григорьевич; Тимофеев, Владимир Николаевич; Маслак, Ольга Ивановна; Кобелева, Татьяна Александровна
2010Фактори впливу на фінансову стійкість підприємств в період кризиМатросова, Вікторія Олександрівна; Буряк, Т. В.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 739