Кафедра "Організація виробництва і управління персоналом" : [1104] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Матросов Олександр Дмитрович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Фрунзе 21, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001 і 1002.
Електронна пошта: kaf.opup@gmail.com
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1104
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2017Інноваційна діяльність підприємств: проблеми та напрями їх вирішенняПогорєлова, Тетяна Олексіївна
2017Нормативно-правове забезпечення системи антикризового управління промисловим підприємствомПогорєлов, Микола Іванович; Сиром'ятников, Дмитро Євгенович; Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна
2017Функціонально-вартісний аналіз в раціоналізації технологічних й організаційних інноваційПогорєлов, Сергій Миколайович; Погорєлов, Ігор Миколайович
2017Маркетингове ціноутворення та його вплив на якість та конкурентоспроможність продукціїПерерва, Петро Григорович
2017Інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика – антикризові інструменти сталого розвитку підприємстваПерерва, Петро Григорович
2017Методи і форми державного регулювання інноваційних процесівКрамськой, Дмитро Юрійович
2017Аналіз проблем інноваційної активності промислових підприємствТимофєєва, Катерина Олександрівна
2017Проблемы организации и направления совершенствования нормирования труда в условиях рыночной экономикиПогорелов, Николай Иванович; Погорелов, Сергей Николаевич
2017Економіко-організаційні засади інноваційної та інвестиційної діяльності підприємстваПерерва, Петро Григорович
2017Сучасні методики інвестиційного проектування та застосування програмних продуктів з позиції методики фінансово-економічної оцінки проектуКрамськой, Дмитро Юрійович
2017Забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політикиКосенко, Андрій Васильович; Рівчак, Максим Валерійович; Косолап, Лілія Миколаївна
2017Структурная модель неформальной экономикиТкачев, Максим Михайлович; Косенко, Александра Петровна; Перерва, Петр Григорьевич; Свищова, Наталья Сергеевна
2017Compliance: essence and definitionSikorska, Małgorzata; Veres Somosi, Mariann; Pererva, Petro
2017Исследование составляющих интеллектуального капитала промышленного предприятияМарчук, Леся Сергеевна; Перерва, Петр Григорьевич
2017CALS-технологии как фактор эффективности на стадиях жизненного цикла изделияКравчук, Алина Васильевна; Перерва, Петр Григорьевич
2017Антикоррупционный комплаенс на промышленном предприятииКоциски, Дёрдь; Верес Шомоши, Марианн; Перерва, Петр Григорьевич
2017Потенціал інноваційно-інвестиційних можливостей промислових підприємствКосенко, Олександра Петрівна; Перерва, Петро Григорович; Ткачов, Максим Михайлович; Назаренко, Станіслав Миколайович
2017Комплаенс как фактор сохранения репутации промышленного предприятияКобелева, Татьяна Александровна
2017Аналіз впливу діяльності транснаціональних корпорацій на економіку УкраїниТверська, Яна Миколаївна
2017Планування роботи менеджера як фактор його розвитку та мотиваціїГуцан, Олександр Миколайович
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1104