Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1710] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1710
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2019Основи, принципи та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваПобережна, Наталія Миколаївна; Побережний, Роман Олегович
2019Щодо застосування економіко-математичних методів та економетричних моделей в управлінні трудовими ресурсами підприємстваПобережний, Роман Олегович
2019Нове покоління гідравлічних приводів для мобільних машин на основі принципу e-LOAD SENSING (e-LS)Скворчевський, Олександр Євгенович
2019Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни "Управління ризиками і страхування інноваційної діяльності"Кучинський, Володимир Анатолійович
2019Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Технологія управління персоналом"Кучинський, Володимир Анатолійович
2019Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"Кучинський, Володимир Анатолійович
2019Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни "Управління розвитком персоналу"Гуцан, Олександр Миколайович
2019Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни "Організація праці менеджера"Гуцан, Олександр Миколайович
2019Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Мотивування персоналу"Гуцан, Олександр Миколайович
2019Мова програмування express, як практична основа реалізації CALS-технологійЛаврук, Алина Романовна
2019Інноваційний розвиток країни в сучасних соціально-економічних умовахГлізнуца, Марина Юріївна
2019Роль туристичної галузі в інноваційному розвитку регіонуКармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна
2019Пакети технічних даних в інтегрованій логістичній підтримці зразків озброєння та військової технікиСкворчевський, Олександр Євгенович; Лаврук, А. Р.
2019Кадрове забезпечення галузі туризму та гостинонстіМатросова, Вікторія Олександрівна; Перерва, Петро Григорович; Матросов, Олександр Дмитрович
2018Інтелектуальний потенціал як складова інноваційного розвитку в концепції стратегічного управління промисловим підприємствомМарчук, Леся Сергіївна
2019Інтелектуальна власність: магістерський курсПерерва, Петро Григорович; Борзенко, Віктор Іванович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Косенко, Андрій Васильович; Ткачов, Максим Михайлович; Перевалова, Людмила Вікторівна; Аврамова, Ольга Євгенівна; Тарасенко, Ірина Анатоліївна; Шуба, Ірина Володимирівна; Косенко, Олександра Петрівна; Глізнуца, Марина Юріївна; Дюжев, Віктор Геннадійович; Маслак, Марія Володимирівна
2018Формування стратегії управління ризиками на підприємствах олійно-жирової галузіЖадан, Юлія Володимирівна
2019Производственный и операционный менеджмент: общие характеристики и отличительные чертыФедоров, Андрей Алексеевич; Перерва, Петр Григорьевич; Погорелов, Сергей Николаевич
2019Эффективность обучения украинских студентов-экономистов на английском языкеКисс, Кристина; Кобелева, Татьяна Александровна
2019Комплаенс-контроль на промышленном предприятииКобелева, Татьяна Александровна; Перерва, Петр Григорьевич; Щербак, Наталья Викторовна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 1710