Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин" : [1896] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Завiдуючий кафедрою
Перерва Петро Григорович
Про кафедру
Кафедра органiзацiї виробництва й керування персоналом перебуває за адресою: 61002, Україна, Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, кімн. 1001.
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56.
Науковi напрямки
Проведення науково-дослiдних робiт надiйно забезпечено сучасною обчислювальною технiкою й можливостями виходу в Internet. До виконання наукових праць i розробок активно залучаються студенти, кiлькiсть яких за останнi два роки становить вiдповiдно 5 i 10 чоловiк. За зазначений перiод завершено 4 науковi працi, всi вони вiдповiдають свiтовому рiвню й виконанi за новою технологiєю. За результатами дослiджень за останнi три роки опублiкованi 172 роботи, у тому числi 4 монографiї загальним обсягом 26 друкованих аркушiв i 10 статей у визнаних мiжнародних журналах. Серед авторiв i спiвавторiв публiкацiй 13 студентiв. Результати всiх робiт уведенi в народне господарство й навчальний процес. Аналiз дiяльностi кафедри в сферi науково-дослiдної роботи свiдчить про високий професiйний рiвень науковцiв i значну теоретичну й прикладну цiннiсть виконуваних дослiджень i розробок. Мiжнароднi зв’язки кафедри характеризуються плiдними зв’язками iз закордонними навчальними закладами. У науково-творчому й дiловому закордонному вiдрядженнях i на стажуваннi за останнi два роки побувало 6 викладачiв кафедри. У ходi двостороннiх обмiнiв викладачами встановленi контакти з економiчним факультетом Магдебурзького Унiверситету (Нiмеччина), викладачами подiбних кафедр Айовского Унiверситету (США). У майбутньому планується пiдготовка загальних навчальних допомог i обмiн студентами. Рiвень органiзацiї науково-дослiдної роботи кафедри досить високий. Вона стала потужним джерелом пiдвищення наукової й педагогiчної квалiфiкацiї викладачiв, пiдготовки кандидатських i докторських дисертацiй, збагачення навчального матерiалу професiйних дисциплiн i залучення талановитої молодi до наукової працi. Мiжнароднi зв’язки кафедри плiдно впливають на якiсть пiдготовки фахiвцiв, дозволяють удосконалювати втримування й форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями iноземних науковцiв. Якiсть пiдготовки фахiвцiв на економiчному факультетi НТУ «ХПІ» багато в чому обумовлено широкими мiжнародними зв’язками факультету: тiснi дружнi зв’язки є у факультету з унiверситетами й коледжами Нiмеччини, Францiї, США, Бельгiї, Великобританiї, Iндiї, Китаю, Грецiї, Австрiї й iн. країн, що допомагає викладачам факультету впровадити в навчальний процес сучаснi навчальнi технологiї пiдготовки висококласних фахiвцiв в областi маркетингу, менеджменту, фiнансiв, зовнiшньоторговельного бiзнесу, iнтелектуальної власностi. Грант Tempus Project Europeen Commun CD JEP 23125 - 2002, був виграний в 2002 роцi. Партнерами НТУ «ХПІ» по проектi стали п’ять великих європейських унiверситету Пьер Мендес Франс (Гренобль, Францiя), Савония Полiтехнiка (Куопіо, Фiнляндiя), Льєжський Унiверситет (Льєж, Бельгiя), Помпу Фабра (Барселона, Iспанiя), Франс Комте (Безансон, Францiя), а також два українських унiверситети Донецький нацiональний полiтехнiчний унiверситет i Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля (м. Луганськ).
Випускаючi спецiaльностi
Менеджмент інноваційної діяльності
Інтелектуальна власність
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом та економіка праці
Менеджмент організацій та адміністрування

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 1896
Дата публікаціїНазваАвтор(и)
2017Организационно-экономические проблемы проведения технологического аудитаКосенко, Александра Петровна; Перерва, Петр Григорьевич
2017Оцінка ефективності інвестицій з застосуванням динамічного методу оцінки інвестиційних проектівКрамськой, Дмитро Юрійович
2017Напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалуКучинський, Володимир Анатолійович
2017Особливості формування інноваційного потенціалу на мезо-рівні та дослідження його трудового потенціалуПобережна, Катерина Вікторівна
2017Оцінка ефективності праці персоналу на підприємствіПогорєлова, Тетяна Олексіївна
2017Розвиток наукових підходів до визначення поняття «Ефективність діяльності промислових підприємств»Подрез, Ольга Іванівна
2017Створення мережевих технологічних систем у глобальному економічному просторіСавченко, Ольга Ігорівна; Нестеренко, Роман Олександрович
2017Управління конкурентоспроможністю підприємстваСиніговець, Ольга Миколаївна
2017Стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільної економікиЧерепанова, Вікторія Олександрівна; Мосійчук, Н.
2020Особливості формування туристичного бренду регіонуІлляшенко, Сергій Миколайович
2019Управління розробленням орієнтованої на знання стратегії інноваційного розвитку промислового підприємстваІлляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
2019Управління інноваційним розвитком підприємства на основі його інноваційної культуриШипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна; Ілляшенко, Сергій Миколойович
2017Управління інтелектуальною власністюБорзенко, Володимир Іванович; Паливода, Андрій Юрійович
2017Рівень професійної підготовки кадрів як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємстваГармаш, Сергій Володимирович; Бойченко, Олег Ігорович
2017Modern forms of production organizationHerashchenko, Irina Alekseevna
2017Проблеми планування на підприємствах УкраїниГеращенко, Ірина Олексіївна
2017Теоретичні основи поняття інноватики у сучасній економічній науціГеращенко, Ірина Олексіївна
2017Principals of methodical approaches of innovation effect findingNotovskyi, Pavel
2017Визначення необхідності дослідження глобалізації інноваційних процесівВерютіна, Вікторія Юріївна
2019The information support system's formation of marketing innovative decisions in Ukrainian companiesIlliashenko, Sergii; Shypulinа, Yuliia; Gryshchenko, Olena; Illiashenko, Nataliia
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 1896