Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13636
Title: Використання інтерактивних методів навчання при викладанні правових дисциплін у технічному університеті
Other Titles: Using interactive methods of studies use for teaching of legal disciplines in a technical university
Authors: Перевалова, Людмила Вікторівна
Keywords: технології педагогічні; інновації; процес навчальний; активність пізнавальна; interactive methods; problem lectures; discussion; business game
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Перевалова Л. В. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні правових дисциплін у технічному університеті / Л. В. Перевалова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. VI Кримські педагогічні читання : "Нові педагогічні технології в освіті та формування гуманітарно-технічної еліти" : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 21-24 травня 2013 р. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – Вип. 34-35 (38-39). – С. 23-30.
Abstract: У статті розглядаються актуальні проблеми застосування інтерактивних методів навчання при викладанні правових дисциплін у технічному університеті. Автор аналізує використання таких інтерактивних методів як проблемні лекції, лекції–презентації, дискусії, ділові ігри та інші, що використовуються викладачами права з метою підвищення інтересу до навчання, активізації самостійної роботи студентів, набуття знань, які необхідні для їх подальшої професійної діяльності.
In the article the issues of the day of the use of interactive methods of teaching are examined in a technical university. An author analyses the use of such interactive methods as problem lectures, lectures-presentations, discussions, business games et al, which are used the teachers of right with the purpose of increase of interest to teaching, activation of independent work activations of students, acquisitions of knowledge, necessary for their further professional activity.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13636
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2013_34-35_Perevalova_Vykorystannia.pdf276,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.