Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13647
Название: Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу
Другие названия: Problems of mutual responsibility of the state and the individual in the history of political doctrines of modern times
Авторы: Киян, М. Ш.
Окладна, М. Г.
Ключевые слова: суспільний договір; розподіл влади; лібералізм; природні права; типи правління; громадянське суспільство; верховенство права; народне представництво; народний суверенітет; rule of law; accountability; social contract; separation of powers; liberalism; natural law; types of government; civil society; rule of law
Дата публикации: 2014
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Киян М. Ш. Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу / М. Ш. Киян, М. Г. Окладна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 61-67.
Краткий осмотр (реферат): У статті аналізуються погляди таких видатних філософів Нового часу як Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескьє, Ж.- Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель, І. Бентам, Дж. Міль, які обґрунтовували ідею створення суспільства, заснованого на принципах свободи та рівності усіх громадян, вирішували проблему взаємовідносин між особистістю, державою та суспільством. На підставі цих теорій виникає формування принципів правової держави, що знайшли своє відображення у конституціях усіх розвинутих країнах світу, і перш за все це стосується принципу взаємної відповідальності держави та особистості.
The article analyzes the views of prominent philosophers of modern times as Hugo Grotius, Hobbes, Locke, Montesquieu, J.-J. Rousseau, Kant, Hegel, J. Bentham, John. Miles, who substantiated the idea of creating a society based on the principles of freedom and equality of all citizens, solved the problem of the relationship between the individual, the state and society. The emergence of new theoretical concepts of the people, which is the only source of supreme power, popular sovereignty, the right of people to determine polity, was caused by the bourgeois-democratic revolutions in Europe. On the basis of these theories formed the principles of the rule of law, as reflected in the constitutions of all the developed countries of the world, and above all, it concerns the principle of mutual responsibility of the state and the individual.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13647
Располагается в коллекциях:Вісник № 63

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_HPI_2014_63_Kyian_Problemy.pdf323,1 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.