Кафедра "Динаміка та міцність машин" : [180] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завідуючий кафедрою – Львов Геннадій Іванович. Iсторія кафедри починається у 1930 році, коли в нашому університеті, що називався тоді Харківський механіко-машинобудівний інститут, була створена спеціальність "Динаміка і міцність машин", що готувала спеціалістів принципово нового типу, синтезуючих глибоку фізико-математичну підготовку та навики практичного інженера. Тепер така система підготовки спеціалістів відома у всьому світі як система "фізтех". Засновниками спеціальності були видатні вчені: академіки Йоффе А. Ф., Обреімов І. В., Синельников К. Д., професор Бабаков І. М. В різні роки кафедрою завідували член-кореспондент АН УССР Майзель В.М. (1936-1941), академік АН УССР Філіппов А. П. (1948-1960), проф., д.т.н., лауреат Державної премії Украини Богомолов С.І. (1960-1991). Як показав семидесятирічний досвід, ідея такої підготовки спеціалістів виявилася дуже плідною. Сьогодні це підтверджується також досвідом роботи МФТІ та МІФІ. Широко відома наукова школа з динаміки і міцності машин, створена в нашому університеті, надає кожному студенту великі можливості проявити себе у науковому плані. Тут студент, працюючи поруч з вченими, набуває фундаментальних знань, що дозволять йому вирішувати проблеми практично будь-яких галузей науки і техніки. Це дає можливість нашим фахівцям впевнено почувати себе серед нової техніки, яка швидко змінюється, бути справжними творцями на будь-якому робочому місці. Особлива риса наших випускників полягає у тому, що вони досконало володіють інформаційними технологіями, вміють працювати на сучасних комп’ютерах, розробляти алгоритми будь-яких складних процесів, бездоганно програмують, вміють експлуатувати САПР. Наша кафедра однієїю з перших з виших нвчальних закладів СРСР ще у кінці п’ятдесятих років запровадила у навчання студентів та наукові дослідження електронні обчислювальні машини і методи програмування. Наші випускники з успіхом працюють як учені, програмісти, інженери і підприємці в багатьох країнах миру: Болгарії, Угорщині, В’єтнамі, Германіі, Ізраілі, Канаді, Китаї, Польщі, Росії, США. Помітними віхами в історії кафедри після її організації в 1930 році були: організація науково-дослідної проблемної лабораторії "Динаміка і міцність машин" - 1956 рік; створення першої в Україні лабораторії з установкою для випробувань дисків турбомашин - 1957 рік; початок використання ЕОМ в учбовому процесі - 1958 рік; організація кафедрою видання республіканської науково-технічної збірки "Динаміка і міцність машин" - 1965 рік; створення в університеті з ініціативі кафедри обчислювального центру - 1967 рік; розпочато співробітництво кафедри з кафедрою "Механіка твердого тіла" Магдебурського університету ФРН - 1971 рік; організація спеціалізованої Вченої Ради з захисту кандидатских і докторських дисертацій - 1977 рік; організація філії кафедри при Інституті проблем машинобудування АН України - 1976 рік; присудження групі викладачів і випускників кафедри Державної премії УРСР в 1985 році і Державної премії України в 1997 році; початок спільних науково-дослідних робіт кафедри ДММ і кафедри МТТ Магдебурського університету при підтримці фонду DAAD - 1993 рік.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 180
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2009Математическое описание динамического поведения ротора в магнитных подшипниках в зависимости от принятых упрощений. Часть 1. Жесткий роторМартыненко, Геннадий Юрьевич
2009Об аналитическом решении термоупругой контактной задачи о взаимодействии цилиндрической оболочки с бандажомЛьвов, Геннадий Иванович; Ткачук, А. Н.
2009Розробка інтегрованих програмних засобів з автоматизації розрахунків динамічних характеристик конструкційКрасніков, Сергій Васильович
2009Узагальнення функціоналу Лагранжа в задачах нелінійного програмуванняГрищенко, Володимир Миколайович
2009Исследование процесса разрядки детонаторов путем их нагрева с помощью ИНУАндреев, Арнольд Георгиевич; Арпентьев, Б. М.; Клочко, В. А.; Щепкин, Александр Витальевич
2017Интегрированные компьютерные системы анализа динамики и прочности машин и их элементовВодка, Алексей Александрович; Кедровская, Ольга Валентиновна
2010Исследование динамических характеристик лопаточного аппарата с двухъярусным разъемным бандажированиемСтепченко, А. С.; Ларин, Алексей Александрович; Артемов, С. Л.
2010Анализ влияния конструктивных особенностей фиксатора и формы перелома на механические аспекты пластинчатого остеосинтезаСукиасов, Владимир Георгиевич; Чаплинский, В. П.
2010Создание интегрированного программного средства для численного определения силовых характеристик радиальных активных магнитных подшипников с учетом закона управленияМартыненко, Геннадий Юрьевич; Салюк, Г. А.
2010Компьютерное моделирование пневматической шины с учетом ее внутренней многослойной структуры и ортотропии механических свойствЛарин, Алексей Александрович; Арефин, Ю. В.
2010Дослідження напружено-деформованого стану деяких типів профільних з’єднань з натягомАндрєєв, Арнольд Георгійович; Щепкін, Олександр Віталійович
2010Упругопластическое деформирование однонаправленных композитовЛьвов, И. Г.
2010К расчету процессов автофретирования толстостенных цилиндров с учетом повреждаемости материалаЛьвов, Геннадий Иванович; Ожога-Масловская, О. О.
2016Огляд сучасних моделей розвитку корозійних пошкоджень та напрямів дослідження їх впливу на міцність і надійність елементів трубопровідних системПотопальська, Ксенія Євгенівна
2016Разработка программы для автоматической генерации микроструктуры металлов на основе фотографий микрошлифовМороз, Алексей Владимирович; Водка, Алексей Александрович
2016Способы учета и моделирование сил сопротивления различной физической природы в механических, динамических, колебательных и роторных системахМартыненко, Геннадий Юрьевич; Марусенко, Алексей Николаевич
2016Чисельна методика визначення анізотропних в’язкопружних властивостей ортогонально армованого композиційного матеріалуМартиненко, Володимир Геннадійович; Львов, Геннадій Іванович
2016Профессор Жовдак Валерий Алексеевич – к 70-летию со дня рожденияЛарин, Алексей Александрович; Морачковский, Олег Константинович; Трубаев, Александр Иванович
2016Комп’ютерне моделювання процесів пробиття металевих та металокерамічних пластинКостромицька, Ольга Анатоліївна
2016Варіант алгоритму одночасного приведення пучка двох матриць до ланцюгової формиГрищенко, Володимир Миколайович
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 180