Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13813
Title: Організація контролю професійних знань студентів за допомогою інформаційних технологій в умовах технічного університету
Other Titles: Monitoring students’ professional knowledge using the information technologies in the technical university
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Борисова, Наталя Володимирівна
Keywords: підхід діяльнісний; програми комп'ютерні; навички; контроль педагогічний; завдання тестові; підготовка професійна; якість підготовки; activity approach; information technologies; quality of training; software; skills; pedagogical supervision; professional knowledge; test tasks; professional training; students
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Ігнатюк О. А. Організація контролю професійних знань студентів за допомогою інформаційних технологій в умовах технічного університету / О. А. Ігнатюк, Н. В. Борисова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – Вип. 38-39 (42-43). – С. 121-132.
Abstract: Статтю присвячено проблемам підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в технічному університеті. Обґрунтовано доведено, що використання інформаційних технологій посідає важливе місце у процесі фахової підготовки сучасних фахівців. У центрі уваги статті знаходяться теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних технологій при організації контролю професійних знань студентів вищих навчальних закладів на прикладі спеціальності «Прикладна лінгвістика». Обговорюються результати досліджень. Встановлено, що застосування інформаційних технологій для забезпечення контролю професійних знань студентів надає можливість управління процесом професійної підготовки відповідно до принципів зворотного зв’язку та діяльнісного підходу.
The article is devoted to improving the quality of training of future professionals in the technical university. The use of information technology has an important place in the process of training modern specialists reasonably are proved in the article. The theoretical and practical aspects of information technology in organizations control occupational knowledge of university students as an example "Applied Linguistics" are in the focus of the article. The results of research are discussed. Found that the use of information technology to monitor students' professional knowledge provides the ability to manage the process of training in accordance with the principles of feedback and active approach.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13813
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Інтелектуальні комп'ютерні системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2014_38-39_Ihnatiuk_Orhanizatsiia.pdf269,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.