Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14264
Title: Кількісні характеристики процесу навуглецювання Ag/пемза каталізатора в окисній конверсії метанолу у формальдегід
Authors: Бутенко, Анатолій Миколайович
Кіріллова, Наталія Олександрівна
Лобойко, Олексій Якович
Русінов, Олександр Іванович
Keywords: срібло; енергомасаналізатор; кокс; карбон; фаянс
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кількісні характеристики процесу навуглецювання Ag/пемза каталізатора в окисній конверсії метанолу у формальдегід / А. М. Бутенко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 27. – С. 158-163.
Abstract: Досліджено закономірності процесу навуглецювання нанесеного срібного каталізатора у процесі окисної конверсії метанолу у формальдегід у температурному інтервалі 873–923 К із використанням лазерного енергомасаналізатора ЕМАЛ-2. Доведено, що основним углеутворюючим реагентом, відповідальним за утворення коксу, є формальдегід. На основі результатів досліджень запропоноване рівняння, яке дає змогу визначити масову частку вуглевідкладень в залежності від терміну й температури експлуатації.
The regularities of the process of carbonization caused by the silver catalyst in the oxidative conversion of methanol to formaldehyde over the temperature range 873-923 K. It is shown that the main element forming an angle responsible for the formation of coke is formaldehyde. Based on the results of studies suggested an equation that can determine the mass of the coke deposits depending on the duration and temperature of operation.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14264
Appears in Collections:Вісник № 27
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Прикладна математика"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_27_Butenko_Kilkisni.pdf167,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.