Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14296
Title: Субсолідусна будова системи CaO–Al₂O₃–SnO₂
Authors: Лісачук, Георгій Вікторович
Пітак, Олег Ярославович
Цовма, Віталій Віталійович
Трусова, Юлія Дмитрівна
Білостоцька, Любов Олександрівна
Павлова, Людмила Василівна
Keywords: покриття композиційні; оксид олова; композиції склокристалічні; щільність; міцність; система силікатна; тріангуляція; евтектики; температура; енергія Гіббса; реакція хімічна; коноди; ентальпія; ентропія; алюмінат кальцію; зносостійкість; мікротвердість
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Субсолідусна будова системи CaO–Al₂O₃–SnO₂ / Г. В. Лісачук [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 27. – С. 102-110.
Abstract: В статті представлені результати теоретичних досліджень в маловивченій системі оксидів CaO–Al₂O₃–SnO₂, а саме: виконана її тріангуляція, встановлені вірогідні парні взаємодії, розраховано евтектики та геометро-топологічні характеристики. Виявлено процес перебудови конод при температурі 1100 К.
In the article the results of theoretical researches are presented in the insufficiently known system of oxides of CaO–Al₂O₃–SnO₂, namely: its triangulation is executed, the credible pair interactions are set, eutectics and geometer-topology descriptions is expected. The process of alteration of conodes is educed at a temperature 1100 K.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14296
Appears in Collections:Вісник № 27
Кафедра "Охорона праці і навколишнього середовища"
Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_27_Lisachuk_Subsolidusna.pdf243,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.