Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1436
Title: Практикум з основ біохімії та біофізики
Authors: Ведь, Марина Віталіївна
Ярошок, Тамара Петрівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Орехова, Т. Ю.
Булавін, Віктор Іванович
Keywords: калоїдні системи; буферні системи; вуглеводи; амінокислоти; білки; нуклеотиди; нуклеїнові кислоти; ліпіди; ферменти; вітаміни; окисно-відновні біологічні процеси
Issue Date: 2004
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Практикум з основ біохімії та біофізики : для організації лабораторних, практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Основи біохімії та біофізики" : для студ. напрямків підготовки "Біотехнологія" та "Прилади" денної форми навч. / уклад. М. В. Ведь [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 112 с.
Abstract: Практикум складається з 7 розділів, тематика яких відповідає чинній навчальній програмі. Виконання лабораторних завдань передбачає застосування як аналітичних засобів визначення якісного або кількісного складу речовин та створення умов для перебігу характеристичних реакцій, так і інструментальних методів аналізу. У розділі "Додатки" наведено необхідний довідковий матеріал
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1436
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhnenko_Praktikym z osnov.pdf2,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.