Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1437
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи за темою "Кінетика електролітичного виділення водню"
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Артеменко, Валентина Мефодіївна
Штефан, Вікторія Володимирівна
Keywords: електроліз водних розчинів; виділення водню; електроліз; перенапруга водню; воднева енергетика; густина струму; рівняння Тафеля; каталітична рекомбінація; електрохімічна десорбція; емісійний механізм; теорія сповільненого розряду; теорія сповільненої рекомбінації
Issue Date: 2007
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи за темою "Кінетика електролітичного виділення водню" : для студ. спец. "Технічна електрохімія" і "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навч. / уклад. М. Д. Сахненко, В. М. Артеменко, В. В. Штефан. – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 32 с.
Abstract: Метою лабораторної роботи "Кінетика електролітичного виділення водню" за програмою навчальних курсів "Теоретична електрохімія" для студентів спеціальності "Технічна електрохімія" та "Теоретичні основи хімії рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" для студентів спеціальності "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навчання є ознайомлення з закономірностями перебігу однієї з найважливіших електродних реакцій, природою перенапруги і механізмом катодного відновлення водню, а також вивчення впливу на неї головних чинників
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1437
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhnenko_Metod vkaz Kinetika yelek.pdf363,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.