Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1439
Title: Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою "Кінетика суміщених реакцій"
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Артеменко, Валентина Мефодіївна
Штефан, Вікторія Володимирівна
Keywords: суміщенині електрохімічні реакції; супряжені електрохімічні реакції; принцип незалежності перебігу суміщених реакцій; принцип суперпозиції поляризаційних кривих; закон Фарадея; електрохімічний еквівалент; суміщені реакції при електролітичному отриманні сплавів; деполяризація; надполяризація
Issue Date: 2007
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою "Кінетика суміщених реакцій" : для студ. спец. "Технічна електрохімія" і "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навч. / уклад. М. Д. Сахненко, В. М. Артеменко, В. В. Штефан. – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 32 с.
Abstract: Метою лабораторної роботи "Кінетика суміщених реакцій" за програмою навчальних курсів "Теоретична електрохімія" для студентів спеціальності "Технічна електрохімія" та "Теоретичні основи хіміїрідкісних розсіяних елементів" для студентів спеціальності "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навчання є ознайомлення з закономірностями сумісного перебігу реакцій та визначення шляхів створення оптимальних умов електролізу в залежності від природи реакцій
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1439
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhnenko_Metod vkaz Kinetika sum.pdf292,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.