Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1440
Title: Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою "Хімічні властивості d 4–елементів"
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Штефан, Вікторія Володимирівна
Ярошок, Тамара Петрівна
Ведь, Марина Віталіївна
Keywords: молібденова кислота; малорозчинні солі молібденової кислоти; гетерополісполуки молібдену; натрій молібдату; комплексні сполуки молібдену; пероксосполуки молібдену; вольфрамова кислота; вольфрам оксиду; гетерополісполуки вольфраму
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою "Хімічні властивості d 4–елементів" : для студ. спец. "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навч. / уклад. М. Д. Сахненко [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 32 с.
Abstract: Метою методичних вказівок "Хімічні властивості d 4-елементів" за програмою навчального курсу "Теоретичні основи хімії рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" для студентів спеціальності "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів" денної та заочної форм навчання є ознайомлення з хімічними властивостями елементів (молібден та вольфрам): реакцій гідролізу, окисно-відновних та обмінних реакцій, а також закономірності взаємодії кислот з металами
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1440
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhnenko_Metod vkaz Khimichni d4.pdf325,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.