Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1441
Title: Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою "Хімічні властивості d 3–елементів"
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Штефан, Вікторія Володимирівна
Ярошок, Тамара Петрівна
Ведь, Марина Віталіївна
Keywords: ванадій оксиду; ванадатні кислоти; ванадій сульфіду; сполуки ванадію; ванадію гідроксиди; суміші пероксованадатних кислот
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи за темою "Хімічні властивості d 3–елементів" : для студ. спец. "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навч. / уклад. М. Д. Сахненко [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 32 с.
Abstract: Методичні вказівки "Хімічні властивості d 3–елементів" за програмою навчального курсу "Теоретичні основи хімії рідкісних розсіяних елементів" для студентів спеціальності "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" денної та заочної форм навчання призначені для ознайомлення з хімічними властивостями елементів (на прикладі ванадію та ніобію): закономірностями реакцій гідролізу, окисно-відновних і обмінних реакцій, особливостями взаємодії кислот і лугів з металами. Методичні вказівки за темою "Хімічні властивості d 3–елементів" можуть бути використані для проведення практичних, лабораторних занять та самостійної роботи як в аудиторії під керівництвом викладача, так і в позааудиторний час. З цією метою до видання включено значну кількість поліваріантних завдань для індивідуального розв’язання та необхідний довідковий матеріал
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1441
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhnenko_Metod vkaz Khimichni d3.pdf335,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.