Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14493
Title: Контактна взаємодія деталей машин з витягнутими контактними областями
Authors: Негробова, Н. Б.
Ткачук, Микола Анатолійович
Ткачук, Микола Миколайович
Keywords: радіус кривизни; тиск контактний; поверхня контактна; деталі машин
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Негробова Н. Б. Контактна взаємодія деталей машин з витягнутими контактними областями / Н. Б. Негробова, М. А. Ткачук, М. М. Ткачук // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми механічного приводу. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 29. – С. 129-134.
Abstract: Для випадку контакту тіл з близькими радіусами кривизни вздовж одного з головних напрямів запропоновано загальну постановку контактної задачі. Здійснено параметризацію задачі відносно геометричних розмірів контактуючих тіл та радіусів їх кривизни. Проілюстрована поведінка розмірів контактних зон і розподілу контактного тиску при контактній взаємодії тіл з близькими радіусами.
General formulation of contact problem was proposed for the bodies with the close radius of curvature along one of the main directions. Geometric dimensions of the contacting bodies and the curvature radius were parameterized. Behavior of contact zones and the distribution of contact pressure during the contact interaction of the bodies with close radius was illustrated.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14493
Appears in Collections:Вісник № 29
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_29_Nehrobova_Kontaktna.pdf412,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.