Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14500
Title: Дослідження ефективності ферментів щодо гідролітичного розщеплення жирів
Authors: Некрасов, Павло Олександрович
Плахотна, Ю. М.
Некрасов, Олександр Павлович
Keywords: гідроліз жиру; жирні кислоти; Солізим; ліпази; температура
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Некрасов П. О. Дослідження ефективності ферментів щодо гідролітичного розщеплення жирів / П. О. Некрасов, Ю. М. Плахотна, О. П. Некрасов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 31. – С. 3-10.
Abstract: В роботі проведено вибір ліпаз для глибокого гідролізу жиру з метою отримання жирних кислот. В результаті серед низки ферментів найбільш ефективними виявилися зарубіжний фермент Lipozyme TL 100L («Novozymes», Данія) та ензим вітчизняного виробництва Солізим (БПО«Ензим», Україна). Показано, що обрані ліпази однаково ефективні в процесі гідролізу жирів, встановлено діапазони раціональних рН та температури для кожного з вказаних біокаталізаторів.
In this paper screening of lipases for deep hydrolysis of fats in order to get free fatty acids was performed. Foreign enzyme Lipozyme TL 100L («Novozymes», Denmark) and domestic catalytic agent Solizymum («Enzyme», Ukraine) were chosen as the most effective among series of lipases. It was shown, that enzymes are equally active for fat hydrolysis, rational pH and temperature ranges for each lipase mentioned were determined.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14500
Appears in Collections:Вісник № 31
Кафедра "Технологія жирів і продуктів бродіння"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_31_Nekrasov_Doslidzhennia.pdf1,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.