Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1469
Title: Функціональні покриття сплавами d⁴⁻⁸ металів
Authors: Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Штефан, Вікторія Володимирівна
Ненастіна, Т. О.
Байрачна, Тетяна Миколаївна
Желавський, С. Г.
Keywords: каталітично активні матеріали; корозійна стійкість сплавів; сплави Co-W; тугоплавкий метал; корозійно-електрохімічна поведінка сплавів; катодні реакції; вольфрамати; електроосадження сплавів
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Функціональні покриття сплавами d⁴⁻⁸ металів / М. В. Ведь [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 15. – С. 25-31.
Abstract: Представлено результати дослідження кінетичних закономірностей електрохімічного формування подвійних сплавів на основі металів підгрупи заліза (Co, Ni) у нестаціонарних режимах. У якості легуючих елементів використані метали, схильні до утворення як адитивних по властивостях (Pd), так і синергетичних (W) сплавів. Виявлено особливості механізму сплавоутворення в умовах спряжених хімічних стадій за участю водню, що створює передумови до обгрунтування режимів синтезу функціональних покриттів. Встановлено рівень каталітичних властивостей нанесених сплавів у модельній електрохімічній реакції відновлення водню і їхньої корозійної стійкості.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1469
Appears in Collections:Вісник № 15
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2008_15_Sakhnenko_Funktsion.pdf2,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.