Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14849
Title: Розроблення репозиторію бізнес-інформації на підприємстві
Other Titles: Development of repository of business-information on the enterprise
Authors: Гонтар, Ю. М.
Чередніченко, Ольга Юріївна
Кустов, О. О.
Єршова, Світлана Іванівна
Keywords: електронний документ; бізнес-процес; цифровий репозиторій; каталогізація; реферування; electronic document; business-information; business-process; repository; cataloging; annotating
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Розроблення репозиторію бізнес-інформації на підприємстві / Ю. М. Гонтар [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 2 (1111). – С. 120-125.
Abstract: У роботі представлено основні проблеми, які існують при організації репозиторію бізнес-інформації на підприємстві. Розглянуто засоби вирішення основних задач збору, реферування, каталогізації, пошуку та представлення інформації користувачу репозиторія на підприємстві.
The paper presents the main problems exist in the organization buyout repository of business information across the enterprise. Considered means of solving problems of collecting, annotating, cataloging, retrieval and presentation of information to user of the enterprise repository.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14849
Appears in Collections:Вісник № 02
Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В." (Автоматизовані системи управління)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2015_2_Hontar_Rozroblennia.pdf559,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.