Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14969
Title: Анализ чувствительности для конечноэлементных моделей конструкций
Authors: Симсон, Эдуард Альфредович
Назаренко, Сергей Александрович
Зюзин, А. Ю.
Любецкая, В. Б.
Keywords: анализ чувствительности; метод конечных элементов; конечноэлементные модели; дискретизация
Issue Date: 2003
Publisher: НТУ "ХПИ"
Citation: Анализ чувствительности для конечноэлементных моделей конструкций / Э. А. Симсон [и др.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2003. – № 8, т. 3. – С. 77-82.
Abstract: В статті пропонуються методи аналізу чутливості складних скінченноелементніх моделей з високим ступенем геометричної і фізичної інформативності; орієнтовані на великі розмірності векторів перемінних стану і проектування, мінімальну кількість звертань до процедури прямого розрахунку. Досліджено обчислювальні етапи одержання градієнтів функціоналів конструкцій. Розглянуто області застосування розробленого математичного апарату.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8213-6590
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14969
Appears in Collections:Кафедра "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2003_8_3_Simson_Analiz.pdf544,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.