Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14993
Title: Напрямки вдосконалення діяльності підприємств туристичної галузі за рахунок впровадження інформаційних технологій
Authors: Стригуль, Лариса Станіславівна
Івлєва, М. В.
Keywords: туристичний бізнес; міжнародний туризм; інтернет-технології; автоматизація; конкурентні переваги; системи оптимізації прибутку
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Стригуль Л. С. Напрямки вдосконалення діяльності підприємств туристичної галузі за рахунок впровадження інформаційних технологій / Л. С. Стригуль // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 30. – С. 140-145.
Abstract: Використання комп’ютерних мереж, Інтернет-технологій в автоматизації бізнеспроцесів туристичного бізнесу підвищують ефективність комерційної діяльності туристичних фірм.
Use of computer networks, Internet technologies in automation of business processes of tourist business raise efficiency of commercial activity of travel companies.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14993
Appears in Collections:Вісник № 30
Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_30_Stryhul_Napriamky.pdf189,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.