Факультет технології органічних речовин : [665] Главная страница раздела Просмотр статистики

Факультет є єдиним в Україні учбово-методичним і науковим центром, який організаційно і методично об’єднує у своєму складі два напрямки підготовки фахівців, які працюють в галузі харчових і хімічних технологій. Особливістю факультету є те, що він здійснює підготовку фахівців для роботи у тих галузях промисловості, які виробляють продукти харчової, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної промисловості та товари широкого споживання. Випускники факультету мають сучасну підготовку і здатні працювати у галузях виробництва, менеджменту та маркетингу біотехнологічних харчових продуктів та товарів широкого споживання на будь-якому виробництві. На факультеті працюють провідні вчені з зазначених напрямків, створена сучасна учбово-методична база для підготовки фахівців високого рівня, які успішно працюють на багатьох підприємствах України. На факультеті здійснюється підготовка фахівців з 7 спеціальностей.

Просмотр