Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15113
Title: Державне регулювання економіки
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Демьохіна, Олена Олександрівна
Євтушенко, Вікторія Анатоліївна
Козуб, Данило Анатолійович
Удодова, Вікторія Іллінічна
Рябова, Тетяна Веніаминівна
Шаша, Людмила Іллівна
Шибаєва, Наталя Володимирівна
Шимпф, Карін
Keywords: державне регулювання; соціально-економічна стратегія; фінансова політика; структурна політика; соціальна політика; інвестиційна політика; кредитно-грошове регулювання; інноваційна політика; підприємництво; державна трансакційна політика; антиінфляційна політика; регіональна економічна політика; регіони; інфляція; природоохоронна діяльність; екологічна політика
Issue Date: 2004
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Державне регулювання економіки : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 190 с.
Abstract: У посібнику розглядаються основні положення теорії державного регулювання економіки, надається відповідний теоретичний і статистичний матеріал щодо України. Посібник містить навчально-методичне забезпечення з кожної теми курсу: плани семінарських занять, теми рефератів, практикум, список літератури. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, що вивчають курси "Державне регулювання економіки" та "Економічна політика".
ORCID: orcid.org/0000-0003-1772-1069
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15113
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра природничих наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhiiereiev_Derzhavne_rehuliuvannia_ekonomiky_2004.pdf1,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.