Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15230
Title: Історія економіки та економічної думки
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Абрамов, Федір Володимирович
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Давидова, Ірина Анатоліївна
Двінських, Володимир Миколайович
Демьохіна, Олена Олександрівна
Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Лісовицький, Володимир Миколайович
Попадинець, Олена Василівна
Решетняк, Наталя Борисівна
Рябова, Тетяна Веніаминівна
Шипілова, Марія Вікторівна
Keywords: історія економіки; історія економічної думки; первісний лад; господарство країн; східна цивілізація; феодальне господарство; феодальні відносини; капітал; меркантилізм; ринкова економічна система; марксизм; маржиналізм; політекономія; світова економічна криза; національна економіка
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 336 с.
Abstract: У навчальному посібнику розкривається історія економіки й економічної думки світу й України із древніх часів до наших днів, що викладається в тісному зв'язку з характеристикою епох, типів економіки й економічних ідей і концепцій. Показано внесок українсь-ких учених у скарбницю світової економічної науки. До кожної теми додається методичне забезпечення: цитати з першоджерел, питання для самоконтролю, план семінару, теми рефератів і усних повідомлень, тести. У завершення додаються питання до іспиту і термінологічний словник. Посібник підготовлений у відповідності в нормативною програмою "Історія економіки й економічної думки" для студентів економічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1772-1069
orcid.org/0000-0001-9076-5231
orcid.org/0000-0003-4825-3974
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15230
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhiiereiev_Istoriia_ekonomiky_2010.pdf2,38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.