Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15310
Title: Концептуальні підходи до організації підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Other Titles: Improving the training and certification of scientific and scietific-pedagogical personnel
Authors: Тверитникова, Олена Євгенівна
Демідова, Юлія Євгенівна
Keywords: аспірантура; докторантура; електротехнічна школа України; нормативно-правові документи; post-graduate; doctoral; scientific-pedagogical staff
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Тверитникова О. Є. Концептуальні підходи до організації підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / О. Є. Тверитникова, Ю. Є. Демідова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників", 14-15 травня 2015 р. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – Вип. 42 (46). – С. 143-152.
Abstract: Розглянуто особливості формування системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів електротехнічного профілю в провідних вищих технічних навчальних закладах України та Інституті електродинаміки АН УРСР. На основі аналізу нормативно-правових документів та архівних матеріалів встановлено характерні ознаки функціонування інституту аспірантури та докторантури на тлі освітньої державної політики другої половини ХХ ст. Акцентовано увагу на ролі професійного середовища вищої електротехнічної школи в підготовці наукових кадрів.
The features of the formation of a system of training and certifica-tion of scientific and scientific-pedagogical staff in leading electrical profile of higher technical educational institutions of Ukraine and the Ukrainian Academy of Sciences Institute of electrodynamics. Based on the analysis of legal documents and archival materials found characteristic features of the functioning of the institute of post-graduate education on the background of the state policy of the second half of the twentieth century. Emphasize the role of the professional environment of higher electrical school in the training of scientists.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15310
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2015_42_Tveritnikova_Improving.pdf827,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.