Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15330
Title: Потреби як важіль посилення мотивації в професійній підготовці
Other Titles: Needs as a lever for increasing the motivation in professional training
Authors: Майковська, В. І.
Keywords: мотивація навчання; потребнісно-мотиваційна сфера; вища освіта; освітні послуги; need; motivation of training; motive
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Майковська В. І. Потреби як важіль посилення мотивації в професійній підготовці / В. І. Майковська // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – Вип. 42 (46) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. : «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників», 14-15 травня 2015 р. – С. 324-330.
Abstract: У статті розкрито погляд на потреби в послугах вищої освіти як основу мотивації якісної професійної підготовки. Встановлено, що мотивація навчання є процесом спонукання до діяльності з метою досягнення його цілей. Доведено, що розуміння суті мотивації базується на аналізі потребнісно-мотиваційної сфери споживача освітніх послуг. Розглянуто теорії мотивації на основі потреб, застосування яких дозволяє викладачу залучати студента до досягнення цілей професійного навчання.
The article describes the view at the needs of higher education servicesas the basis motivation of quality professional education. It was established that the motivation of training is the process of promptings the activities to achieve the learning objectives. It was proved that the understanding of the essence of motivation depends on the analysis of the need-motivational sphere of consumer of education services. The motivation theories based on needs, consideration of which allows the teacher to involve the student into achieving the objectives of professional training, were considered.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15330
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2015_42_Maykovska_Needs.pdf815,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.