Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/16490
Title: Облік прибутку та визначення резервів забезпечення прибутковості підприємства
Other Titles: The account of profit and determination of the reserves to ensure the profitability of the enterprise
Authors: Линник, Олена Іванівна
Задорожна, О. С.
Keywords: управління прибутком; збільшення прибутку; формування прибутку; максимізація прибутку; profit; increase profit; profit maximization
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Линник О. І. Облік прибутку та визначення резервів забезпечення прибутковості підприємства / О. І. Линник, О. С. Задорожна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 26 (1135). – С. 147-153.
Abstract: У роботі розглянуто різні підходи економістів до трактування поняття «прибуток підприємства», окреслено основні процеси утворення прибутку та резерви зростання прибутку, планування прибутку та інших показників, пов’язаних із ним, з урахуванням висновків економічного аналізу.Визначено облік прибутку, як найбільш важливого показника фінансових результатів. Зроблено висновки про місце і роль прибутку в господарському процесі. З’ясовано, що прибуток є не лише стимулом господарської діяльності підприємств, але й основним її джерелом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/16490
Appears in Collections:Вісник № 26
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2015_26_Lynnyk_Oblik_prybutku.pdf296,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.