Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1654
Title: Інноваційні аспекти освітньої діяльності
Authors: Кремень, Василь Григорович
Keywords: особистість; національна система освіти; інновації; філософія освіти
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кремень В. Г. Інноваційні аспекти освітньої діяльності / В. Г. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 7-13.
Abstract: У статті простежено тенденції формування цінностей освіти як відповідь на виклики сучасного цивілізаційного поступу. Співвіднесено стратегію виходу на передні рубежі постіндустріального розвитку країни з цілями й цінностями національної системи освіти. Зазначено необхідність інтеграції науки й освіти в навчальному процесі. Наголошено на активності особистості у здобутті знань, розвитку та самоствердженні. Підкреслено необхідність формування сучасного світогляду, орієнтованого на сприйняття й активне творення майбутнього.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1654
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPUSS_2013_1_Kremen_Innovatsiyni.pdf219,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.