Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/16542
Title: Ділова гра "Модель ООН" як ефективна форма громадянського виховання молоді
Other Titles: "UN model" conferences as effective form of student's civic education
Authors: Кузьменко, Олександр Васильович
Решетняк, Наталя Борисівна
Keywords: методика формування; конференції «Модель ООН»; навички критичного мислення; дослідницькі вміння; свідомий громадянин; forming methodology; "UN model" conferences; critical thinking skills; research skills; conscious citizen
Issue Date: 2015
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кузьменко О. В. Ділова гра "Модель ООН" як ефективна форма громадянського виховання молоді / О. В. Кузьменко, Н. Б. Решетняк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 28 (1137). – С. 56-64.
Abstract: У статті викладено методику організації і проведення молодіжних конференцій «Модель ООН». Характеризуються дидактичні та виховні можливості зазначеної форми пізнавальної діяльності студентів і старшокласників. Обґрунтовується доцільність її використання у вищих і середніх навчальних закладах України. Аналізуються дидактичні та методичні аспекти формування у студентів і школярів вмінь самостійно оцінювати глобальні тенденції розвитку світового співтовариства, визначати шляхи розв’язання актуальних проблем сучасності. Узагальнюється досвід проведення таких конференцій в Україні та зарубіжних країнах.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/16542
Appears in Collections:Вісник № 28
Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2015_28_Kuzmenko_Dilova.pdf258,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.