Факультет міжнародної освіти : [612] Главная страница раздела Просмотр статистики

Перший прийом іноземних громадян на навчання в університеті був в 1946 р. З цією метою був створений центр підготовки іноземних громадян. У 1963 р. була затверджена посада проректора по роботі з іноземними студентами, призначені декан і заступники декана. Підготовка фахівців для зарубіжних країн була почата в ХПІ в 1946 році. Першими студентами ХПІ стали громадяни Болгарії та Кореї. З того часу в ХПІ навчалися студенти з Азії, Африки, Європи та Латинської Америки - всього з 93 країн світу. Більш ніж 4300 іноземних громадян отримали дипломи інженерів, спеціалістів і магістрів починаючи з 1951 року. Багато хто з них займали і займають високі пости в себе на батьківщині в сфері промисловості, науки, економіки та політики. Тільки за роки незалежності України університет підготував близько 2000 спеціалістів, магістрів, кандидатів і докторів наук для 76 держав світу. До 1996 року організацією підготовки іноземних громадян в ХПІ займалися деканат по роботі з іноземними учнями та підготовчий факультет. У 1996 році був створений Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ), який організовував і координував усю роботу, пов'язану з іноземними студентами університету. У 2009 році у зв'язку з розширенням завдань і напрямків роботи був створений факультет міжнародної освіти, до складу якого увійшли ЦПІГ, підготовче відділення та кафедри довузівської підготовки іноземних громадян. На даний час на 19 факультетах університету по 76 спеціальностям навчається понад 2000 іноземців. Починаючи з 2004 року, проводиться навчання іноземних громадян англійською мовою за окремими спеціальностями. Факультет міжнародної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створено у 2009 році наказом ректора університету № 234-1 від 27.05.2009 р. з метою подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.

Просмотр