Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1710
Title: Програма з фізики
Keywords: механіка; основи динаміки; закон збереження в механіці; статика рідин і газів; динаміка рідин і газів; механічні коливання
Issue Date: 2004
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Програма з фізики : для студ.-іноземців підготовчих ф-тів України / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 13 с.
Abstract: Програма з курсу фізики розроблена для студентів-іноземців підготовчих факультетів, які готуються до навчання у вищих навчальних закладах України. Головною педагогічною метою навчання студентів ПФ є оволодіння комунікативною компетенцією (набір знань, умінь та навичок, які дають змогу вирішувати комунікативні завдання в реальних ситуаціях спілкування). Отже, педагогічною метою навчання фізики студентів на ПФ є готовність випускників підготовчого факультету до основних видів діяльності, що забезпечують ефективну соціально-пізнавальну адаптацію до умов навчання у вищій школі та уміння вирішувати комунікативні завдання у професійній сфері спілкування
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1710
Appears in Collections:Кафедра природничих наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2004_Prohrama z fizyky.pdf599,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.