Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17119
Название: Підвищення енергоефективності системи електропостачання за рахунок управління електричним навантаженням у побутовому секторі
Другие названия: Improvement of electrical system energy efficiency via power load management in the residential sector
Авторы: Черкашина, Галина Ігорівна
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Лазуренко Олександр Павлович
Состав специализированного ученого совета: Вепрік Юрій Миколайович
Бондаренко Володимир Омелянович
Шевченко Сергій Юрійович
Ключевые слова: енергоефективність; побутовий сектор; система електропостачання; графік електричного навантаження; споживач-регулятор; коефіцієнт форми; коефіцієнт несиметрії; фаззі-регулятор; автореферат дисертації; energy efficiency; household sector; power supply system; electric load schedule; consumer-regulator; shape factor; unbalance factor; fuzzy-regulator
УДК: 621.311
Дата публикации: 2015
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Черкашина Г. І. Підвищення енергоефективності системи електропостачання за рахунок управління електричним навантаженням у побутовому секторі [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Галина Ігорівна Черкашина ; [наук. керівник Лазуренко О. П.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. – НТУ "ХПІ". – Харків, 2015. Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню і вирішенню наукового завдання стосовно розробки методів керування електричним навантаженням в системах електропостачання побутових споживачів, які доведені до стадії практичного застосування та можуть використовуватись для вирівнювання ГЕН та симетрування режимів електропостачання у побутовому секторі. Для цього розроблена нова схема системи електропостачання побутових споживачів з можливістю управління виділеним навантаженням. Визначені тип та основні характеристики побутових споживачів-регуляторів, що дозволяють керувати ними на протязі доби. Заохочення побутових споживачів до надання "послуг з регулювання" здійснюється за рахунок методики визначення плати побутовим СР за послуги регулювання. Проведена оцінка загального ефекту від вирівнювання ГЕН ОЕС України, значення якого в порівнянні з вартістю розробленої системи управління дає відповідь щодо економічної доцільності її впровадження.
The dissertation for the degree of technical sciences candidate by specialty 05.14.02 – power plants, networks and systems. – NTU "KhPI". – Kharkiv, 2015. The dissertation is devoted to theoretical substantiation and scientific problem solution concerning designing techniques of residential consumers’ electric load management. The techniques are brought to the stage of practical application to result in electric load leveling and power supply mode balancing in the residential sector. To solve this problem, a new residential power supply scheme is worked out with the ability to control the load assigned. The type and the main characteristics of household consumers-regulators are specified to allow controlling them through the day. Household consumers’ motivation for rendering of the "regulation services" is based on a proposed payment methodology taking into account participation in the load management. The overall effect of the electric load leveling based on the developed load management techniques within the United Power System of Ukraine is assessed and compared with the introduced management system cost to show the economic expediency of its implementation.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17119
Располагается в коллекциях:05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"
Кафедра "Електричні станції"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2015_Cherkashyna_Pidvyshchennia.pdf961,34 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.