Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1716
Title: Навчальна програма з дисципліни "Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика"
Keywords: випадкові події; умовна ймовірність; повна ймовірність; формула Байєса
Issue Date: 2007
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика" : для підготовки бакалаврів за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки". - Харків : НТУ "ХПІ", 2007. - 106 с.
Abstract: Математична освіта посідає особливе місце у підготовці сучасних інженерів-дослідників: курс "Вищої математики" забезпечує належну теоретичну базу, а також дає знання необхідні для оволодіння різними спеціальними дисциплінами. Вивчення дисципліни повинно бути організовано згідно з навчальною та робочою програмами. Системою контролю якості навчання студентів дисципліни є колоквіум, індивідуальні типові розрахунки, контрольна та модульні роботи, іспит. Для організації самостійної роботи студентів рекомендовано використовувати додаткову літературу та навчальні методичні посібники.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1716
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2007_Teoriya jmovirnostej.pdf384,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.