Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1718
Title: Навчальна програма дисципліни "Технічна механіка"
Keywords: кінематика; рух твердого тіла; швидкість та прискорення; динаміка
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Технічна механіка": для п бакалаврів за напрямом підготовки 06.050101 "Комп'ютерні науки" / Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - 15 с.
Abstract: Вивчення дисципліни “Технічна механіка” спрямоване на формування знань загальних методів використання основних законів та принципів механіки, які необхідні для аналізу фізичних явищ, моделювання різноманітних динамічних процесів, пошуку нових оптимальних розв'язань задач, що виникають при розробці, технічній реалізації і експлуатації сучасних транспортних засобів ; структурного та динамічного аналізу та синтезу сучасних машин, а також знань з механіки машин. Цей курс має бути вступним при наданні інженерної освіти, має інженерну спрямованість.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1718
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2008_Tekhnichna mekhanika.pdf462,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.