Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1719
Title: Навчальна програма дисципліни "Числові методи в інформатиці"
Keywords: інформатика; програмні продукти; обчислювальна математика; програмне забезпечення; чисельне диференціювання; інтегрування; інтерполяція
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма дисципліни "Числові методи в інформатиці" : для підготовки бакалавра за напрямком 06.050101 "Комп'ютерні науки" для спеціальності – 05010102 "Інформаційні технології проектування" / Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 5 с.
Abstract: Навчальна програма дисципліни "Числові методи в інформатиці" присвячена вивченню сучасних методів, які застосовуються для розробки програмних продуктів, а також під час побудови математичних моделей різноманітних об’єктів техніки. Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань з основ обчислювальної математики, а також сучасного програмного забезпечення, а саме: методи чисельного диференціювання, інтегрування, інтерполяції, рішення лінійних та нелінійних рівнянь та систем, диференційних рівнянь та систем; методи оптимізації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1719
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Chyslovi metody v informatytsi.pdf282,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.