Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1722
Title: Навчальна програма з дисципліни "Організація баз даних та знань"
Authors: Мартиненко, Олександр Вікторович
Keywords: інформаційні технології проектування; обчислювальна техніка; дискретна математика; бази даних; організація даних; реляційна алгебра
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма з дисципліни "Організація баз даних та знань" : для підготовки бакалаврів за напрямком 6.050101 "Комп'ютерні науки" для спец. – 05010102 "Інформаційні технології проектування" / уклад. О. В. Мартиненко. - Харків : НТУ "ХПІ". - 7 с.
Abstract: Організація баз даних та знань (ОБДЗ) є однією з головних дисциплін в комп'ютерній підготовці спеціалістів і магістрів по спеціальності інформаційні технології проектування (7.080402). Дана дисципліна має деякий зв'язок з курсами “Обчислювальна техніка” і “Дискретна математика”. ОБДЗ є науковою основою для наступної професійно-орієнтованної підготовки: “Теорія алгоритмів та математичне представлення знань”, "Основи проектування систем штучного інтелекту" та дисциплин спеціальної підготовки: “Мережі ЕОМ”, ”Моделювання об'єктів та процесів та ін.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1722
Appears in Collections:Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programmy_2009_Orhanizatsiia baz danykh ta znan.pdf292,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.